KLASYFIKACJA PÓŹNIEJSZYCH OKRESÓW ŻYCIA (STARZENIE SIĘ ORGANIZMU)

postheadericon KLASYFIKACJA PÓŹNIEJSZYCH OKRESÓW ŻYCIA (STARZENIE SIĘ ORGANIZMU)

Tak więc, pojęcie starości jest dosyć płynne, jak płynne są granice różnych okresów życia. Są to umownie wydzielone okresy jednolitego, ciągłego procesu rozwoju człowieka od narodzin do śmierci.

Krótkie odbiegnięcie od zasadniczego tematu rozdziału w stronę zagadnień biologii starzenia się było potrzebne dla usprawiedliwienia używania tu określeń „starość”, „starszy wiek” itp. bez dokładniejszego sprecyzowania granic okresów życia, których te określenia dotyczą.

Skuteczność treningu fizycznego jako drogi poszerzenia granic adaptacji wysiłkowej organizmu jest różna w różnych okresach życia i nieco inne mechanizmy leżą u podłoża treningowego wzrostu wydolności fizycznej u ludzi młodych i u ludzi w starszym wieku.

W świetle wyników badań fizjologicznych trening fizyczny w młodości ma decydujące znaczenie dla ukształtowania morfologicznego i sprawności funkcjonalnej tak podstawowych dla adaptacji wysiłkowej układów, jak układ krążenia, układ oddechowy i układ ruchowy. Trening w okresie młodości wpływa na rozmiary tych systemów – objętość serca, pojemność życiową płuc i in. Trening w późniejszych latach życia łatwo podtrzymuje wcześniej osiągniętą sprawność tych układów. Nie znaczy to, że systematyczny trening może utrzymać ją do późniejszych lat życia na tym samym, wysokim poziomie. Nie – sprawność ta z wiekiem nieuchronnie zmniejsza się. Trening może jednak podtrzymać ją na poziomie stale znacznie wyższym od obniżającego się z upływem lat poziomu u ludzi prowadzących siedzący tryb życia (ryc. IV. 32).

Leave a Reply