Końcowy produkt przemian glikolitycznych
sterydy.co - koksy i anaboliki

postheadericon Końcowy produkt przemian glikolitycznych

Wzrost stężenia jonów wapiennych aktywuje enzym fosforylujący białka, ten kinazę fosforylazy b, która prowadzi do fosforylacji enzymu zwanego fosforylazą b i przekształca go w aktywną postać – fosfo- rylazę a. Fosforylaza a powoduje odszczepienie od cząsteczek glikogenu tych cząsteczek glukozy, które z pozostałymi połączone są tzw. wiązaniami 1-6-glikozydowymi (ryc. IV,17). Uwalniana w ten sposób glukoza jest ufosforylowana (dołączona jest do niej reszta fosforanowa), tzn. występuje w postaci glukozo-l-fosforanu. Pod wpływem znajdującego się w plazmie komórek mięśniowych enzymu fosfoglu- komutazy reszta fosforanowa przyłączona do glukozy zostaje przeniesiona z pierwszego na szósty węgiel jej cząsteczki. Powstaje w ten sposób związek zwany glukozo-6-fosforanem (G-6-P), o ogromnym znaczeniu w przemianach energetycznych w mięśniach. Po wejściu w „pulę” glukozo-6-fosforanu glukoza zostaje „skierowana” na metaboliczny szlak glikolizy, na którym uwalniana jest ostatecznie energia pozwalająca na regenerację pewnej (małej) liczby wiązań wysokoenergetycznych ATP.

Końcowym produktem przemian glikolitycznych jest kwas p i r o g r o- n o w y. Jeżeli komórka mięśniowa zaopatrywana jest w dostateczne ilości tlenu, większa część wytworzonego kwasu pirogronowego włącza się w tzw. cykl kwasów trójkarboksylowych (cykl Krebsa), w którym zostaje on utleniony ostatecznie do dwutlenku węgla i wody. Do tych samych ostatecznych produktów w komórkach mięśniowych (głównie jako mleczan) i dyfunduje do krwi. Znaczenie akumulacji mleczanu w tkankach jako czynnika ograniczającego zdolność do pracy omówione będzie w dalszych częściach książki.

Leave a Reply