KOSZT ENERGETYCZNY KILKU PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ROBOCZYCH

postheadericon KOSZT ENERGETYCZNY KILKU PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI ROBOCZYCH

Z danych tych wynika, że orientacyjnie można ocenić przeciętne zapotrzebowanie energetyczne człowieka na 2000-3000 kcal na dobę. Oczywiście wykonywanie przezeń specjalnych czynności może granice te przesuwać. Około 30-40 % wartości wydatkowane jest w związku z czynnościami niezbędnymi do utrzymania się przy życiu, zapewnienia zdobycia pokarmu itd. Dla porównania inni przedstawiciele naczelnych (Primates), stojący na niższych od człowieka szczeblach drabiny rozwojowej, „poświęcają” na zdobycie pokarmu około 70% dobowego wydatku energii. Wszelkie straty energetyczne muszą zostać zrównoważone przez energię dostarczoną z zewnątrz w postaci spożywanego pokarmu, aby mogła zostać utrzymana równowaga bilansu energetycznego organizmu.

Człowiek może korzystać z bardzo różnych źródeł energii (pokarmu) zawierających trzy podstawowe składniki odżywcze: węglowodany, tłuszcze i białko. Właśnie wykształcona w toku ewolucji zdolność korzystania przez organizm człowieka z tych trzech substancji pokarmowych w różnych kombinacjach ilościowych i zdolność wykorzystywania tych substancji z bardzo różnych materiałów wyjściowych (pokarmów) zapewniła mu niezwykłą elastyczność w dostosowywaniu się do różnych warunków ekologicznych i niezwykłą pod tym względem pozycję wśród ssaków. Był to jeden z czynników, które pozwoliły człowiekowi na zasiedlenie praktycznie całej kuli ziemskiej.

Elastyczność tę ilustrują dane tab. V.2. Wynika z niej możliwość pokrywania dobowego zapotrzebowania energetycznego przez spożywanie bardzo różnych składników pokarmowych, zależnie od lokalnych możliwości.

Równowaga bilansu energetycznego ustroju jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla przetrwania w dłuższych okresach rzędu miesięcy i lat. W krótkich odstępach czasu – dni, tygodni, a nawet niewielu miesięcy – organizm może popadać w stan deficytu energetycznego bez uchwytnych zmian zdolności adaptacyjnych. Wydatek energii w ciągu tego czasu pokrywany jest kosztem jej zasobów zmagazynowanych w tkance tłuszczowej. Jeżeli jednak rozbieżność między wydatkowaniem energii a jej dowozem w pożywieniu utrzymuje się przez dłuższy czas lub jeżeli dotyczy osobników w okresie wzrostu, rozwija się stan niedożywienia (więcej na ten temat na str. 173).

Leave a Reply