Lokalizacja zmian zmęczeniowych Lokalizacja zmian zmęczeniowych

postheadericon Lokalizacja zmian zmęczeniowych

W realizacji nawet najprostszych ruchów zaangażowany jest zawsze cały układ ruchowy, poczynając od komórek ośrodkowego układu nerwowego, w których zostaje on „zainicjowany”, poprzez ruchowe włókna nerwowe doprowadzające pobudzenie do mięśni, synapsy nerwowo-mięśniowe, przez które stan czynny jest transmitowany na komórki mięśniowe, kończąc na samych komórkach mięśni (ryc. IV. 34).

Kontrola czynności ruchowych obejmuje informację zwrotną o stanie samego mięśnia, przebiegu jego skurczu itd. Informacje te (impulsy z receptorów mięśniowych i in.) przekazywane są czuciowymi włóknami nerwowymi do komórek czuciowych (patrz str. 35) i następnie do różnych pięter ośrodkowego układu nerwowego, w którym są one integrowane z innymi informacjami docierającymi z innych systemów recepcyjnych (narząd wzroku, błędnik i in.). W efekcie modyfikowane jest-w miarę potrzeby- wyładowywanie impulsów do mięśni, co koryguje przebieg ruchu. W ośrodkowym układzie nerwowym impulsy (informacje) przekazywane są przez łańcuchy i sieci neuronów. Przejście stanu pobudzenia (impulsu nerwowego) z jednej komórki nerwowej na inną zachodzi przez synapsy międzyneuronowe.

Nawet tak niezmiernie uproszczony i schematyczny opis przypomina, jak złożona jest struktura mechanizmów fizjologicznych wyzwalających i kontrolujących czynności ruchowe człowieka. Zmniejszenie zdolności do pracy – zmęczenie – mogą wywołać zmiany rozwijające się na każdym z tych pięter układu ruchowego.

Dzisiaj dopiero wiemy (przynajmniej część fizjologów ma takie przekonanie), że zmiany zmęczeniowe lokalizują się w różnych miejscach – w zależności od rodzaju pracy, która do zmęczenia doprowadziła.

Leave a Reply