Mechanizmy rozwoju zmęczenia podczas długotrwałej pracy

postheadericon Mechanizmy rozwoju zmęczenia podczas długotrwałej pracy

Większość badań, na wynikach których oparte będą poniższe stwierdzenia, wykonano na ochotnikach-sportowcach i dotyczy zmęczenia podczas takich wysiłków, jakie w sporcie nazywane są wysiłkami wytrzymałościowymi. Mimo to można je odnieść także do innych rodzajów pracy mięśniowej, także w ramach działalności zawodowej, rekreacji itd., jeżeli jest to praca trwająca przez dziesiątki minut lub godziny.

Praca długo trwająca powoduje wyczerpywanie rezerw glikogenowych mięśni, bez których nie mogą się one kurczyć (patrz. str. 45). Czasem podczas tego rodzaju pracy występuje obniżenie stężenia glukozy we krwi i upośledzenie zaopatrzenia w nią mózgu – może się to również przyczynić do rozwoju zmęczenia. Również znaczniejsze podwyższenie temperatury wewnętrznej ciała, poprzez wpływ na przemianę materii oraz na czynność ośrodkowego układu nerwowego, zmniejsza zdolność do pracy (ryc. IV.38).

Długotrwała praca mięśniowa często powoduje uczucie bólu mięśniowego zmniejszającego naturalnie zdolność do wykonywania tej pracy. Mechanizm powstawania tego bólu jest niejasny i zapewne złożony. Zwraca uwragę zbieżność momentu pojawienia się silnego bólu mięśniowego ze znacznym wyczerpaniem zapasów glikogenu mięśniowego. Ludzie często wykonujący długo-

Temperatura wewnętrzna ciała a zdolność do długotrwałego wysiłku. Krzywe reprezentują zmiany temperatury wewnętrznej i zdolność do wysiłku u psów w otoczeniu o temperaturze neutralnej (1), wysokiej – bieg z grzaniem (2) i niskiej – bieg z chłodzeniem (3). Strzałki oznaczają moment zupełnego zmęczenia (z materiałów Zakładu autora)

Odpoczynek zmęczonych wędrowców (fot. CAF – Rybczyński) trwałą pracę mięśniową do zupełnego wyczerpania – sportowcy – opisują czasem jeszcze inne, szczególne uczucie uniemożliwiające im kontynuowanie wysiłku. Mówią, że czują, iż „mięśnie są puste”. Trudno powiedzieć, ile w tym stwierdze- niu jest świadomości wyczerpywania się w takich warunkach glikogenu mięśniowego, a ile rzeczywistego doznawania szczególnego odczucia.

Leave a Reply