Mięśnie cz. II

postheadericon Mięśnie cz. II

Oprócz neuronów ruchowych docierają do mięśni wypustki małych neuronów rdzenia kręgowego, unerwiające wspomniane wcześniej propriorecep- tory (zwane też wrzecionami mięśniowymi), stanowiące narząd „czucia głębokiego” (propriorecepcji), reagujący na zmiany długości mięśnia i wysyłający informacje o tych zmianach do ośrodkowego układu nerwowego. Impulsy dopływające do proprioreceptorów zmieniają ich wrażliwość na specyficzny dla nich bodziec, jakim jest zmiana ich własnej długości (rozciągnięcie) równoległa ze zmianą długości mięśnia. Wrzeciona mięśniowe leżą między komórkami mięśniowymi, a jeden ich koniec umocowany jest często do ścięgna, w jakie przechodzi mięsień.

Dochodzą też do mięśni włókna wegetatywnego układu nerwowego (jego części sympatycznej) unerwiające naczynia krwionośne przebiegające w mięśniach. W składzie nerwów mieszanych przebiegają również włókna nerwówę przewodzące impulsy w przeciwnym kierunku – od mięśni do ośrodkowego układu nerwowego.

Część tych włókien nerwowych odchodzi od wspomnianych wrzecion mięśniowych (i podobnych struktur rozmieszczonych w ścięgnach) i przewodzi impulsy informujące ośrodkowy układ nerwowy o mechanicznym stanie mięśnia – neurony ruchowe zawoju przedśrodkowego kory mózgowej „skrzyżowanie piramid” część neurytów neuronów ruchowych przechodzi na stronę przeciwną.

Łatwo jest wyobrazić sobie znaczenie tych informacji dla realizowania kontroli przebiegu i koordynowania ruchów mięśni. Ostatnie badania wskazują na to, że ośrodkowy układ nerwowy otrzymuje pewne informacje o „stanie chemicznym” czy „stanie metabolicznym” mięśnia. W małej odległości od naczyń krwionośnych stwierdzono obecność nie zróżnicowanych zakończeń nerwowych, podobnych do zakończeń, których podrażnienie wyzwala uczucie bólu. Przypuszcza się, że zakończenia te mogą być pobudzane przez produkty przemiany materii, które powstają podczas skurczów mięśnia.

Schemat komórki mięśniowej (włókna mięśniowego). Powstaje ona przez wielokrotny podział pojedynczych komórek, przy czym błony komórkowe zanikają. Powstające włókno zawiera wiele jąder osadzonych w plazmie komórkowej

Miałyby one inicjować na drodze odruchowej niektóre zmiany czynności układu krążenia, układu oddechowego i in., zwiększające dopływ do kurczących się mięśni tlenu i materiałów energetycznych, potrzebnych do podtrzymania ich pracy.

Leave a Reply