Mięśnie

postheadericon Mięśnie

Wspomniano wyżej, że podłożem czynnego stosunku organizmu człowieka do świata otaczającego jest układ ruchowy. Podstawowym składnikiem tego układu są mięśnie. Tkanka mięśniowa jest wysoko wyspecjalizowana w specyficznej funkcji skracania się, które umożliwia przemieszczanie części ciała względem siebie i przemieszczanie całego ciała w przestrzeni. Funkcja ta przypada wydłużonym komórkom mięśniowym (ryc. IV. 15), zawierającym elementy kurczliwe, tzw. m i o- f i b r y 1 e (włókienka kurczliwe), w skład których wchodzą specyficzne białka – aktyna i miozyna. Położenie nici aktyny i miozyny względem siebie może zmieniać się, powodując skrócenie długości (skurcz) lub wydłużenie (rozkurcz, rozluźnienie) całego włókienka kurczliwego. Wtórnie w stosunku do tych zmian długości miofibryli zmienia się długość całej komórki mięśniowej. Z kolei pochodną zmian długości komórek mięśniowych, wchodzących w skład budowy mięśnia, jest zmiana jego długości. W mięśniu poszczególne komórki mięśniowe ułożone są w zasadzie równolegle i siła ich skurczu rozwija się wzdłuż długiej osi tych komórek i długiej osi mięśnia. Również miofibryle przebiegają w poszczególnych komórkach mięśniowych równolegle do długiej osi tych komórek.

Jak to opisano wyżej, do mięśni dochodzą – w składzie nerwów – włókna odśrodkowe (neuryty, aksony) dużych ruchowych komórek nerwowych, zwanych motoneuronami, położonych w rdzeniu kręgowym. Przekazują one impulsy, które wyzwalają skurcz komórek mięśniowych.

Natomiast do motoneuronów rdzenia kręgowego dopływają z kolei impulsy nerwowe bądź z wyższych części ośrodkowego układu nerwowego, np. z pól ruchowych kory mózgowej, bądź z innych neuronów rdzenia lub (wyjątkowo) bezpośrednio z komórek czuciowych zwojów międzykręgowych (patrz ryc. IV. 14). Impulsy docierające do tych neuronów mogą również hamować ich aktywność (impulsy hamulcowe).

Leave a Reply