Mikroskopowy obraz komórki tłuszczowej człowieka

postheadericon Mikroskopowy obraz komórki tłuszczowej człowieka

Komórkę wypełnia kropla tłuszczu (trójglicerydów). Widoczne jest jądro komórki zepchnięte na jej obwód i rąbek plazmy komórkowej otaczający kroplę tłuszczu. Raz wykształcone w dzieciństwie komórki tłuszczowe pozostają na całe życie i bardzo łatwo wypełniają się tłuszczami w późniejszych jego latach.

Można to nawet traktować jako reakcję adaptacyjną – przekarmianie powoduje, że rosnący organizm rozbudowuje magazyny, w których może „odkładać” nadmiar energii uzyskiwanej w pokarmie.

W warunkach życia „społeczeństw dobrobytu” magazyny te stają się coraz częściej przepełnione w stopniu zagrażającym zdrowiu. Omawianie mechanizmów związku otyłości z rozwojem innych chorób cywilizacyjnych wychodziłoby poza ramy tego rozdziału. Wystarczy tutaj stwierdzenie tego faktu. Dla przykładu można tylko wspomnieć o tym, że np. w Stanach Zjednoczonych otyłością dotkniętych jest 10-20% wszystkich dzieci i 35-50% ludzi w średnim wieku. Dystrybucja tej nadwagi w różnych warstwach społecznych jest już innym problemem.

W zmechanizowanym współczesnym życiu coraz większa liczba ludzi jest tak mało aktywna ruchowo w ciągu dnia, że spożywanie pokarmów w ilościach dostatecznych tylko do wywołania uczucia nasycenia oznacza przyjmowanie energii w nadmiarze. Dr Jean Mayer, znany specjalista z zakresu zagadnień fizjologii żywienia i otyłości, zwraca od dawna uwagę na fakt, że zmniejszeniu aktywności ruchowej poniżej pewnej granicy nie towarzyszy już zmniejszenie łaknienia. Dlatego z punktu widzenia równowagi bilansu energetycznego organizmu i profilaktyki otyłości jednakowe znaczenie trzeba przypisywać kontroli ilości energii doprowadzanej do organizmu (nie za dużo), jak i kontroli ilości energii wydatkowanej przez organizm (nie za mało). Tak więc Homo sedentarius, to na pewno człowiek zagrożony otyłością. I zbyt często – otyły.

Leave a Reply