Model „pozostawania w łóżku”

postheadericon Model „pozostawania w łóżku”

Dość szeroko stosowany model „pozostawania w łóżku” (w języku angielskim przyjęła się nawet nazwa bed rest), obok zasadniczej zalety bezpośredniego badania wpływu hipokinezji właśnie na człowieka – ma również zasadniczą wadę. Unieruchomienie w łóżku oznacza bowiem nie tylko zmniejszenie aktywności ruchowej, ale jednocześnie zmianę kierunku działania siły ciężkości w stosunku do długiej osi ciała. W efekcie trudno jest odróżnić, czy wywołane przez pozostawanie w łóżku zmiany czynności organizmu są następstwem niedostatku aktywności ruchowej czy efektem długotrwałej zmiany położenia ciała w stosunku do kierunku działania siły ciężkości.

Dopiero zestawienie wyników badań przeprowadzonych na zwierzętach z wynikami badań ludzi nieco nas zbliża do wyjaśnienia tej kwestii. Wielu badań nie można było przeprowadzić u ludzi i dlatego trzeba częściowo opierać się na wynikach modelowych doświadczeń przy przewidywaniu rozległości skutków, jakie dla organizmu człowieka może przynieść różnie długo trwająca i różnej głębokości hipokinezja.

Trwające od kilku tygodni do kilku miesięcy ograniczenie aktywności ruchowej powoduje zmiany w tempie rozwoju zwierząt, jeżeli badania dotyczą okresu wzrostu. Zwierzęta rozwijają się wolniej, wolniejszy jest ich wzrost i wolniejsze jest zwiększenie się ciężaru ciała. Ciekawe, że nie towarzyszy temu zmniejszenie przyjmowania pokarmu – widocznie jego trawienie, wchłanianie lub (co bardziej prawdopodobne) przyswajanie jest upośledzone. Wolniej i mniej przyrasta masa mięśniowa, często natomiast zwiększa się odkładanie tkanki tłuszczowej. To ostatnie zależy jednak od gatunku zwierząt użytych do badań.

Leave a Reply