Niska wydolność fizyczna

postheadericon Niska wydolność fizyczna

Zachęcenie części tych kobiet do udziału w systematycznym treningu 2-3 razy tygodniowo, w zajęciach rekreacyjnych, jak to u nas nazywamy, po kilku tygodniach spowodowało wzrost ich wydolności fizycznej. Te same zajęcia domowe stały się fizjologicznie lżejsze, zmniejszyło się zmęczenie itd.

Niska wydolność fizyczna cechuje coraz większą część populacji krajów wysoko rozwiniętych. Niepokojące są dane wskazujące na bardzo niską wydolność fizyczną u młodych ludzi, zwłaszcza kobiet nie uprawiających żadnej ani zorganizowanej, ani spontanicznej aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć.

Powyższe uwagi są uzasadnione nie tylko w odniesieniu do ogólnej wydolności fizycznej człowieka, głównie funkcji zaopatrzenia tlenowego ustroju i jego mięśniowej utylizacji: są słuszne również w odniesieniu do siły mięśniowej. Stwierdzono np., że podczas wysiłków statycznych, jakich coraz więcej jest w pracy zawodowej, zmęczenie narasta bardzo szybko, gdy siła rozwijana przy wykonywaniu różnych czynności roboczych przekracza 15-20% siły maksymalnej. Przy niewielkiej sile maksymalnej 15-20% stanowi wielkość bardzo małą, wiele czynności związanych nawet z tzw. lekką pracą zawodową lub różnymi innymi zaję- ciami przekracza tę wartość. Byle wysiłek statyczny wykonywany przy udziale tak słabych mięśni powoduje ich zmęczenie.

U ludzi prowadzących siedzący tryb życia siła mięśniowa jest z reguły niska. W świetle powyższych uwag staje się zrozumiały i ten element wpływający na podatność na zmęczenie, w ślad za którym następuje zmniejszenie skuteczności pracy, zwiększenie zagrożenia wypadkowego i in.

Ponadto po przekroczeniu 20-30% siły maksymalnej, jaką może rozwinąć określona grupa mięśni, występują gwałtowne reakcje ze strony układu krążenia – w ciągu kilku minut wzrasta ciśnienie tętnicze, osiągając bardzo wysokie wartości. U ludzi zdrowych nie ma to zapewne większego znaczenia, ale u ludzi z upośledzoną funkcją układu krążenia może to być czynnik realnie zagrażający ich zdrowiu.

Leave a Reply