Odwodnienie organizmu

postheadericon Odwodnienie organizmu

Przyczyną odwodnienia organizmu jest zawsze rozbieżność między ilością wody traconej do otoczenia i ilością wody przyjmowanej w składzie wypijanych płynów i w składzie pokarmów oraz wytwarzanej w ustroju.

Tempo utraty wody przez organizm może być bardzo różne. Zależy to przede wszystkim od aktywności gruczołów potowych. W warunkach drastycznego obciążenia cieplnego organizmu wydzielanie potu może utrzymywać się przez wiele godzin na poziomie 0,8-1,2 1/h, w krótszych okresach osiągając wartości dwu-, a nawet trzykrotnie większe.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wydzielanie tak wielkich ilości potu występuje nie tylko w krańcowych warunkach życia na pustyni lub w tropikalnym klimacie rejonów podzwrotnikowych: utrata potu w ilości 3-5 1 w ciągu 8-godzinnej zmiany roboczej jest zwykłym zjawiskiem w warunkach naszego klimatu na wielu stanowiskach pracy w przemyśle, górnictwie i in. Autor tej książki ze współpracownikami stwierdzali podczas badań nad granicami fizjologicznej tolerancji obciążenia organizmu różnymi rodzajami pracy u robotników jednego z zakładów przemysłowych (stalownia) utratę potu sięgającą w ciągu dnia pracy 7-8 1. Lato, w ciągu którego prowadzono te badania, nie było specjalnie upalne.

Trzeba pamiętać, że w składzie potu organizm traci duże ilości soli. Problem ten szerzej będzie omówiony w dalszej części rozdziału. Już w tym miejscu warto jednak zilustrować wielkość tych strat. Największa, znana autorowi, dobrze udokumentowana, opisana przez W.S.S. Laddela utrata chlorku sodu w pocie wynosiła 25,02 g w ciągu niecałych trzech godzin pracy (ogólna ilość chlorku sodu w organizmie wynosi około 165 g). Utrata soli wynosząca 10-30 g w ciągu doby w gorącym otoczeniu, przed osiągnięciem stanu zaaklimatyzowania nie należy do rzadkości. W miarę rozwoju aklimatyzacji ustroju do gorącego otoczenia, utrata chlorku sodu w pocie zmniejsza się do nikłych wartości. Zawsze w składzie potu woda tracona jest „w nadmiarze” w stosunku do soli. Stężenie soli w pocie jest mniejsze niż stężenie soli w płynach ustrojowych.

Leave a Reply