Ograniczenie zdolności do pracy mięśniowej Ograniczenie zdolności do pracy mięśniowej
kaski motocyklowe warszawa

postheadericon Ograniczenie zdolności do pracy mięśniowej

Czynnikiem, który musi więc ograniczać zdolność do pracy mięśniowej, jest niedostateczne zaopatrzenie mózgu w glukozę. Kiedy stężenie we krwi – i dopływ do mózgu – glukozy zmniejsza się, kontynuowanie pracy staje się niemożliwe. Opisywano przypadki zaburzeń świadomości w wyniku upośledzenia czynności mózgu, spowodowanego hipoglikemią podczas długiego wysiłku fizycznego. Może być to przyczyną przerwania wysiłku, np. biegu wytrzymałościowego (na długi dystans), może być przyczyną bezsensownego zachowania – np. biegacz, który zawraca z drogi i resztkami sił podąża w kierunku przeciwnym do mety. Jest to zrozumiałe w świetle przedstawionych wyżej informacji o metabolizmie wysiłkowym.

Wiadomo jednak dobrze, że nawet po długotrwałej, ciężkiej pracy mięśniowej stężenie cukru we krwi, chociaż znacznie obniża się, bardzo rzadko zmniejsza się do poziomu, przy którym występuje głębsze zakłócenie czynności mózgu. Hipoglikemią może być czynnikiem ograniczającym zdolność do długotrwałej pracy, ale w rzeczywistości jest nim wyjątkowo.

Stwierdzono natomiast, że czynnikiem takim jest często wyczerpanie gliko- genu z pracujących mięśni. Mięśnie nie mogą kurczyć się, gdy nie ma w nich glikogenu, który mogłyby wykorzystywać jako źródło energii, i kiedy nie mogą korzystać z glukozy krwi. Glukoza krwi może stać się „niedostępna” dla mięśni bądź na skutek dużego obniżenia się jej stężenia we krwi, bądź w wyniku zablokowania mechanizmu transportującego ten cukier do wnętrza komórek mięśniowych przez ich błony.

Leave a Reply