Organizm reaguje na wiele obciążeń fizjologicznych
historia sterydów

postheadericon Organizm reaguje na wiele obciążeń fizjologicznych

U ludzi przekarmianych we wczesnym dzieciństwie tworzy się większa liczba komórek tłuszczowych. W późniejszych okresach życia łatwiej mogą one gromadzić tłuszcz. Ponadto może istnieć związek między liczbą komórek tłuszczowych a wydzielaniem insuliny przez trzustkę. Zwiększone wydzielanie insuliny usposabia do otyłości – zwiększa ono wytwarzanie tłuszczów z węglowodanów, nasila syntezę trójglicerydów w tkance tłuszczowej itd., itd. Zmniejsza się jednocześnie wrażliwość tkanki tłuszczowej na działanie insuliny, co przyczynia się do pogorszenia tolerancji węglowodanów, ewentualnie do hiperglikemii i jej skutków.

Być może tego rodzaju wpływy ograniczają działanie hipotetycznego mechanizmu adaptacji do przekarmienia, w każdym razie skuteczność jego działania jest mała. W rozwoju otyłości gra rolę jeszcze inny mechanizm. Organizm reaguje na wiele obciążeń fizjologicznych zwiększeniem wytwarzania ciepła. Niekiedy jest to reakcja o charakterze zdecydowanie adaptacyjnym. Tak np. zwiększenie wytwarzania ciepła (patrz str. 345) w organizmie narażonym na niską temperaturę otoczenia zmniejsza tempo obniżania się temperatury wewnętrznej ciała. Wytwarzanie ciepła w organizmie zwiększa się po przyjęciu posiłku – jest to efekt tzw. swoiście dynamicznego działania pokarmów. Znaczenie tej reakcji nie jest jasne, niektórzy badacze, o czym wspominaliśmy wcześniej, widzą w niej element mechanizmu chroniącego przed nadmiernym gromadzeniem energii w organizmie i współdziałającego w kontroli przyjmowania pokarmu.

Otóż pojawiają się publikacje, z których wynika, że u ludzi otyłych upośledzona jest metaboliczna reakcja na zimno. U ludzi tych organizm nie reaguje zwiększeniem wytwarzania ciepła na obniżenie temperatury otoczenia w stopniu podobnym jak u ludzi nieotyłych.

Leave a Reply