Built neoprene Zdrowie kobiet - Dieta i Medycyna — Strona 2 z 22

postheadericon Zasoby energii w kwasach tłuszczowych trój glicerydów tkanki tłuszczowej

Pewna jego część jest niedostępna dla działania czynników mobilizujących rezerwy energetyczne organizmu człowieka podczas pracy wykonywanej przez jego mięśnie.

Praktycznie nieograniczone są natomiast zasoby energii w kwasach tłuszczowych trój glicerydów tkanki tłuszczowej. Nie zdarza się nigdy w życiu zdrowego człowieka, aby wyczerpanie zasobów tłuszczowych uniemożliwiło kontynuację wysiłku z powodu braku energii do resyntezy ATP. Zanim do tego dojdzie, występuje uniemożliwiające pracę zmęczenie spowodowane działaniem innych czynników (patrz str. 102). Natomiast zasoby glikogenowe mięśni mogą zostać całkowicie wyczerpane. Opisywano to np. u sportowców po długotrwałych wysiłkach. Zresztą nie trzeba na to wysiłku sportowego. Zwykły szybki, kilkugodzinny marsz może spowodować prawie całkowite opróżnienie mięśni z ich zapasów glikogenowych. I wtedy zaczyna się kłopot, polegający na tym, że przy braku węglowodanów kwasy tłuszczowe nie mogą być przez pracujące mięśnie wykorzystywane jako jedyne źródło energii. Dlaczego tak jest i jakie są tego skutki, wyjaśniono na str. 50.

O tym, w jakiej proporcji wykorzystywane są podczas pracy mięśniowej wymienione wyżej substraty energetyczne, decydują przede wszystkim dwa czynniki : intensywność i czas trwania wysiłku. Znaczenie ma też rodzaj diety oraz stan wytrenowania organizmu.

Na początku każdego wysiłku, zanim zwiększy się dopływ krwi do mięśni i niesionych przez nią pozamięśniowych substratów energetycznych – kwasów tłuszczowych i glukozy, energia do skurczów mięśni czerpana jest z rozpadu adenozynotrójfosforanu (ATP), fosfokreatyny, jak również glikogenu mięśniowego.

postheadericon Zahamowanie wydzielania adrenaliny

Tak więc, zwiększenie podczas wysiłku stężenia estrogenów ułatwiałoby lipo- lizę i uruchamianie zapasów tłuszczowych poprzez wpływ na wydzielanie hormonu wzrostu, który takie działanie wywiera w tkance tłuszczowej.

Czytaj dalej »

postheadericon Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

Z innych zmian wywoływanych przez ograniczenie aktywności ruchowej u człowieka wspomnieć należy o zaburzeniach gospodarki wapniowej organizmu, manifestujących się utratą wapnia przez nerki, odwapnieniem układu kostnego (zmniejszeniem jego oporności mechanicznej), skłonnością do kamicy nerkowej itd.

Czytaj dalej »

postheadericon Z punktu widzenia granic sprawności wysiłkowej

Zmiany składu gazowego krwi – prężności O 2 i CO 2 – wpływają na aktywność chemoreceptorów (patrz str. 263) naczyniowych i komórek tzw. stref chemo- wrażliwych mózgu. Zmienia to dopływ impulsów do ośrodkowego systemu kontroli oddychania.

Czytaj dalej »

postheadericon Wydolność fizyczna kobiet

Wydolność fizyczna (maksymalne pochłanianie tlenu przez organizm) kobiet prowadzących siedzący tryb życia jest o około 30 % mniejsza niż równie nieaktywnych ruchowo mężczyzn w tym samym wieku. Jest to wynikiem, przynajmniej częściowo, mniejszych rozmiarów układu krążenia – serca i układu naczyniowego – u kobiet, związanej z tym mniejszej objętości krwi i ogólnej ilości hemoglobiny. Pojemność tlenowa krwi jest nieco mniejsza – nieco mniejsza liczba krwinek czerwonych. Sprawność funkcji zaopatrzenia tlenowego jest więc u kobiet prowadzących siedzący tryb życia mniejsza niż u mężczyzn. Różnice w rozwoju mięśni są przyczyną mniejszej siły mięśniowej.

Czytaj dalej »

postheadericon Włókna w mięśniach człowieka

Komory serca nigdy nie opróżniają się całkowicie z krwi przy każdym skurczu – pozostaje w nich zawsze pewna ilość krwi, tzw. krew rezydualna. Właśnie jej objętość może pod wpływem wysiłku zmniejszać się.

Czytaj dalej »

postheadericon Walka z godem w dzisiejszych czasach – kontynuacja

Wiele istotnych danych bezpośrednio odnoszących się do tych zagadnień można znaleźć w wydawanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie kwartalniku „Żywienie Człowieka”, adresowanym do szerokiego grona odbiorców.

Czytaj dalej »

postheadericon TP ulegający hydrolizie

Stwierdzono na podstawie wyników analiz próbek mięśni pobranych u ochotników przed wysiłkiem i po wysiłku, że nawet w chwili zupełnego wyczerpania ciężkim wysiłkiem nie występuje u człowieka nigdy całkowite zużycie zasobów ATP. Zawartość tego związku w mięśniach jest po wysiłku wprawdzie nieco niższa niż w spoczynku, ale nigdy nie spada do bardzo małych wartości. Wskazuje to na sprawność odbudowy ATP, który przecież podczas pracy mięśniowej stale rozpada się.

Czytaj dalej »

postheadericon Systematyczność aktywności ruchowej

Zajęcia treningu profilaktycznego ludzi, którzy nie uprawiali ostatnio systematycznie sportu, zwłaszcza ludzi w średnim wieku i starszych, mogą być podejmowane tylko po odpowiedniej kontroli lekarskiej i przy stałej konsultacji kompetentnego lekarza.

Czytaj dalej »

postheadericon Siła mięśnia prostownika tułowia

Wysiłki, podczas których wzrasta napięcie mięśni, długość ich zaś nie ulega istotnemu skróceniu (tzw. izometryczne skurcze mięśni). Należą do nich m.in. wysiłki związane z utrzymaniem ciężaru, np. elementów obróbki w fabryce, segregatora czy książek w biurze, siatki z zakupami itp., czy też z utrzymaniem narzuconej pozycji ciała i in.

Czytaj dalej »

postheadericon Reakcja komórek na glukopenię

Nie jest pewne, w jaki sposób układ nerwowy zostaje poinformowany o powstającym w ustroju deficycie węglowodanów. Informację taką może stanowić obniżenie się stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia). Tak np. hipoglikemia występująca po wstrzyknięciu insuliny aktywuje ośrodek głodu. Pobudzenie jego komórek może wystąpić również wtedy, kiedy zakłócona zostanie przemiana węglowodanów wewnątrz komórek, nawet przy wysokim stężeniu glukozy we krwi. Sytuację taką można doświadczalnie wytworzyć zarówno u zwierząt, jak i u ludzi przez wstrzyknięcie 2-dezoksy-D-glukozy. Jest to związek podobny do glukozy, który jak ona przechodzi z krwi do komórek, zajmując tam jej miejsce. Jednak przemiana 2-dezoksy-D-glukozy w komórkach przebiega inaczej niż przemiana glukozy, której wstrzyknięty związek chemiczny „nie dopuszcza” na właściwy komórkowy szlak metaboliczny. Wytworzony więc zostaje sztucznie niedobór glukozy w komórkach (glukopenia komórkowa) mimo wysokiego jej stężenia we krwi. W takiej sytuacji mechanizm głodu też zostaje aktywowany.

Czytaj dalej »