Percepcja zmęczenia
drflisiuk.pl/pl/fraxel.html

postheadericon Percepcja zmęczenia

Z praktycznego, „życiowego” punktu widzenia istotne staje się pytanie, dlaczego podczas dłuższej lub cięższej pracy powstaje subiektywne odczucie zmęczenia. Uczucie to pojawia się, zanim układ ruchowy odmówi kontynuowania dalszego wysiłku.

Składa się na nie percepcja nie tylko zmian „mięśniowych”, ale również zmian czynności układu oddechowego (duszność), układu krążenia (silne „bicie serca”), dyskomfort związany ze wzrostem temperatury ciała, zwilżeniem skóry przez pot itd.

Wszystkie te zmiany współdziałają w wytworzeniu odczucia ciężkości pracy. Odczucie to zwiększa się w miarę rozwoju zmęczenia. Szwedzki specjalista z dziedziny psychologii stosowanej, profesor Gunnar Borg, opracował specjalną skalę subiektywnej oceny ciężkości pracy {perceived exertion). Interesującą cechą tej skali (rye. IV.45), która pozwala na wyrażenie oceny ciężkości pracy określonej liczbą punktów, jest to, że liczba tych punktów pomnożona przez 10 u zdrowych młodych ludzi odpowiada z dużą dokładnością częstości skurczów serca podczas tej pracy. Jeżeli np. częstość skurczów serca podczas pracy wynosi 130, większość ludzi ocenia ciężkość tej pracy na 13 punktów skali Borga itd.

Jest również ciekawe, że tę samą pracę ludzie z chorobą wieńcową oceniają subiektywnie jako cięższą, a ludzie z nadciśnieniem tętniczym jako lżejszą niż zdrowi. Występuje rozbieżność między rzeczywistym obciążeniem fizjologicznym organizmu a jego subiektywną oceną. Dalsze badania nad czynnikami kształtującymi subiektywną ocenę ciężkości pracy i zmęczenia są bardzo obiecujące.

Leave a Reply