Po co potrzebna jest możliwie wysoka wydolność fizyczna?
spalacz tłuszczu redox

postheadericon Po co potrzebna jest możliwie wysoka wydolność fizyczna?

Ludzi, którzy zawodowo wykonywali pracę o niewielkim koszcie energetycznym (mechanicy, ślusarze, tokarze itp.), ale w czasie wolnym uprawiali 2-3 razy tygodniowo zajęcia sportowe, cechowała wyższa wydolność fizyczna niż pracujących w tym zakładzie ludzi w zbliżonym wieku, którzy w ramach pracy zawodowej wykonywali codziennie, od lat, bardzo ciężkie wysiłki fizyczne.

Nasuwa to wniosek, że zorganizowana, ujęta w ramy odpowiednio zaprogramowanego treningu aktywność ruchowa w czasie wolnym może stanowić czynnik rozwijający wydolność fizyczną w stopniu ułatwiającym wykonywanie nawet ciężkich zajęć fizycznych pracy zawodowej. Im wyższa jest wydolność fizyczna człowieka, tym mniej obciąża fizjologicznie jego organizm praca fizyczna, wymagająca nieraz bardzo wysokiego wydatku energii. Im większy jest dystans między zapotrzebowaniem na tlen podczas pracy (jej kosztem energetycznym) a maksymalnym pochłanianiem przez organizm tlenu (wydolnością fizyczną), tym fizjologicznie i subiektywnie jest ta praca lżejsza, tym mniej obciąża organizm, tym mniejsze powoduje zmęczenie.

Trzeba teraz dokładniej wyjaśnić, po co potrzebna jest możliwie wysoka wydolność fizyczna, wysoka sprawność fizjologicznej adaptacji wysiłkowej ludziom, którzy cięższych wysiłków w życiu codziennym nie muszą wykonywać.

Jeden aspekt odpowiedzi na to pytanie ilustruje ryc. IV.30. Jak już mówiono na str. 79, empirycznie stwierdzono, iż człowiek może przez dłuższy czas wykonywać bez szybko narastającego zmęczenia i w warunkach równowagi czynnościowej tylko taką pracę, podczas której zapotrzebowanie organizmu na tlen nie przekracza określonego procentu maksymalnego pochłaniania tlenu przez organizm. U ludzi o wysokiej wydolności – 50-60%, o średniej wydolności – 40-50%, u ludzi zaś o niskiej wydolności – 30-40% maksymalnego pochłaniania tlenu przez ustrój.

Leave a Reply