Podstawowa przemiana materii
limo chicago

postheadericon Podstawowa przemiana materii

W badaniach grupy Keysa stwierdzono jedynie tendencję do obniżania się podstawowej przemiany materii w warunkach głodu. Jednocześnie malała wewnętrzna temperatura ciała. Być może było to zjawisko pierwotne, w ślad za którym zmniejszało się tempo spalań tkankowych (czyli podstawowa przemiana materii). Powstałoby jednak znowu pytanie, jaki był mechanizm obniżenia temperatury ciała, jeżeli nie było to zjawisko wtórne w stosunku do obniżenia przemiany materii. Na pytania te nie ma dotychczas odpowiedzi.

Interesujące jest bardzo stwierdzenie, że i w tych drastycznych warunkach, mimo znacznej depresji podstawowych procesów metabolicznych w różnych tkankach, natężenie przemiany materii w tkance mózgowej nie ulega istotniejszym zmianom i sprawność funkcjonowania mózgu pozostaje przez długi czas zachowana.

Podstawowa przemiana materii: natężenie przemiany materii (kcal/h) lub odpowiadające mu pochłanianie przez organizm tlenu w warunkach zupełnego spoczynku i spokoju, przy neutralnej temperaturze otoczenia, kilka godzin po przyjęciu ostatniego posiłku i po co najmniej 3 dniach diety bezbialkowej.

Zmieniały się natomiast źródła, z których mózg czerpie energię, ale o tym mowa dalej. Badania morfologiczne wskazują, że mózg jest tkanką, której ciężar najmniej zmniejsza się podczas głodu.

Ubytek ciężaru ciała w głodzie związany jest w pierwszym rzędzifc ze zmniejszeniem się masy tkanki tłuszczowej – zmniejszają się rozmiary poszczególnych komórek tłuszczowych (adipocytów), natomiast ich ogólna liczba nie ulega zmniejszeniu. Mogą się ponownie wypełnić trójglicerydami, jeżeli dojdzie do poprawy zaopatrzenia w pokarm. Poza tkanką tłuszczową zmniejsza się objętość osocza, mięśni, objętość wątroby i in. Zanik tkanki mięśniowej zostaje spowodowany zmniejszeniem rozmiarów poszczególnych komórek mięśniowych, zmianami degeneracyjnymi w ich strukturze i wreszcie zupełnym ich rozpadem. Ważną, z punktu widzenia możliwości przetrwania głodu, negatywną zmianą staje się anemia, czyli zmniejszanie się liczby erytrocytów. Ciekawe jest (lecz nie wyjaśnione dlaczego), że rozmiary czerwonych krwinek w głodzie nie zmniejszają się, choć zmniejszają się komórki mięśniowe, wątrobowe i in.

Leave a Reply