Poszerzanie granic adaptacji wysiłkowej - trening fizyczny

postheadericon Poszerzanie granic adaptacji wysiłkowej – trening fizyczny

Była o tym już mowa, że wyrazem sprawności mechanizmów fizjologicznej adaptacji organizmu do wysiłków fizycznych jest jego wydolność fizyczna. T rening fizyczny prowadzi do zwiększenia wydolności fizycznej organizmu i tolerancji wysiłkowej człowieka.

Systematyczne wykonywanie wysiłków fizycznych z zachowaniem zasady stopniowego zwiększania stosowanych obciążeń i cyklicznego ich powtarzania nazwano treningiem fizycznym. Jest to więc proces, którego istota polega na obciążeniu organizmu wysiłkami fizycznymi, ujętymi w ramy określonego programu zmian intensywności, czasu trwania itd., prowadzący do zwiększenia tolerancji tych wysiłków przez ustrój. W efekcie zwiększa się zakres obciążeń, jakie może organizm pokonać, i zwiększa się intensywność wysiłków, jakie mogą być wykonywane przez dłuższy czas bez głębszych zaburzeń homeostazy.

Maksymalne obciążenia wysiłkowe (intensywność pracy), jakie może pokonywać człowiek, zwiększają się pod wpływem treningu – wzrasta wydolność fizyczna. Ponadto człowiek wytrenowany może przez dłuższy czas (dziesiątki minut, godziny) wykonywać wysiłki fizyczne, stanowiące większy procent maksymalnego obciążenia wysiłkowego, niż człowiek nie wytrenowany: wzrasta jego tolerancja wysiłkowa.

Trening jest procesem adaptacyjnym. Obciążenia wysiłkowe można traktować jako bodźce wyzwalające w organizmie złożone kompleksy reakcji przystosowawczych. Zapoznanie się z obrazem tych zmian stanowi warunek zrozumienia natury treningu fizycznego jako wielostronnego procesu adaptacyjnego, przystosowawczego, rozwijającego się w organizmie człowieka pod wpływem powtarzanej pracy fizycznej. Jest to jeden z najbardziej podstawowych i istotnych dla przetrwania naporu wpływów środowiska procesów adaptacyjnych, jakie zachodzą w organizmie człowieka.

Leave a Reply