Potreningowe zmiany liczby włosowatych naczyń krwionośnych cz. II
białko serwatkowe po treningu

postheadericon Potreningowe zmiany liczby włosowatych naczyń krwionośnych cz. II

Serce może tłoczyć dużo krwi do tętnic, ale nie oznacza to jeszcze, że odpowiednio zwiększy się dopływ krwi tam, gdzie jest ona podczas wysiłku fizycznego najbardziej potrzebna, tzn. do kurczących się mięśni.

Obok opisanych wyżej treningowych zmian w układzie krążenia zachodzą zmiany w innych narządach i układach związanych z transportem tlenu. Zwiększa się maksymalna wentylacja płuc, wzrasta wentylacja pęcherzyków płucnych, m.in. dzięki zwiększeniu przepływu powietrza przez gorzej wentylowane rejony płuc (górne płaty). Poprawia się stosunek wentylacji płuc do przepływu przez nie krwi – usprawnia to pobieranie przez krew przepływającą przez płuca tlenu z pęcherzyków płucnych.

Takie zwiększenie maksymalnej wentylacji płuc pod wpływem treningu fizycznego zachodzi częściowo dzięki zwiększeniu siły mięśni oddechowych i – w ślad za tym – głębokości oddechów. Zwiększa się tzw. pojemność życiowa płuc, tzn. objętość powietrza, jaką może człowiek usunąć z płuc, wykonując maksymalny wydech po możliwie najgłębszym wdechu. Zmierzyć tę wielkość można za pomocą zwykłego spirometru (ryc. IV.28). Jest to badanie bardzo często wykonywane w szkolnych i sportowych poradniach lekarskich.

Zachodzą wreszcie pod wpływem treningu zmiany w samych mięśniach i w układzie kostno-więzadłowym. U człowieka przyjęto wyróżniać dwa główne typy włókien mięśniowych: włókna czerwone wolno kurczliwe oksydacyjne (ST) oraz włókna białe, szybko kurczliwe, glikolityczne (FT). Drugi typ włókien można podzielić na dwa dalsze pod typy: włókna szybko kurczące się, glikolityczne o małym potencjale oksydacyjnym (FTa) i włókna szybko kurczące się, glikolityczne, o dużym potencjale oksydacyjnym

Leave a Reply