Potreningowe zmiany w organizmie człowieka - kontynuacja
new yorker stroje kąpielowe

postheadericon Potreningowe zmiany w organizmie człowieka – kontynuacja

Trzeba ponadto zwrócić uwagę, że trening umożliwia dłuższe wykonywanie pracy z obciążeniem bliższym maksymalnego niż przed treningiem. Wzrost maksymalnego pochłaniania tlenu (maksymalnego obciążenia wysiłkowego) o przeszło 30% w rzeczywistości oznacza więc jeszcze większy przyrost zdolności do pracy.

Mechanizm, który leży u podłoża potreningowych zmian maksymalnego pochłaniania przez organizm tlenu (wydolności fizycznej), różni się nieco u ludzi w różnym wieku. U młodych ludzi za wzrost wydolności fizycznej pod wpływem treningu odpowiedzialne są przede wszystkim zmiany zachodzące w układzie krążenia i w samych mięśniach.

Część tych zmian ilustruje tab. IV.5. Podczas pierwszego miesiąca treningu zwiększenie maksymalnego pochłaniania tlenu zachodzi zarówno dzięki zwiększeniu objętości minutowej serca, jak i obwodowego, mięśniowego wychwytywania tlenu z krwi.

Zwiększenie objętości minutowej serca oznacza, że podczas maksymalnego wysiłku fizycznego serce w ciągu minuty może tłoczyć do tętnic więcej krwi, większy jest ogólny przepływ krwi przez organizm.

Zwiększenie wychwytywania tlenu z krwi przez mięśnie oznacza, że wykorzystują one lepiej niesiony przez krew ładunek tlenu. Pod wpływem treningu zwiększa się precyzja regulacji nerwo- w e j obwodowego przepływu krwi, czego wynikiem jest kierowanie większej ilości krwi do mięśni, przy jednoczesnym zapewnieniu większego przepływu krwi przez obszar naczyniowy trzewi. Naczynia krwionośne tego obszaru podczas

Systematyczne, zgodne z ogólnymi regułami treningu powtarzane obciążanie organizmu wysiłkami wytrzymałościowymi. wysiłków fizycznych kurczą się, przepływ krwi przez wątrobę i przewód pokarmowy zmniejsza się. Zmniejsza się też przepływ krwi przez nerki. Z jednej strony powoduje to przemieszczenie krwi do pracujących mięśni i do skóry (dostarczenie do powierzchni ciała nadmiaru ciepła), z drugiej strony zapobiega obniżaniu się ciśnienia krwi na skutek rozszerzenia naczyń krwionośnych w samych pracujących mięśniach. Odwrotnie, właśnie skurcz naczyń krwionośnych w trzewnym obszarze naczyniowym i w nerkach jest – wraz ze zwiększeniem objętości minutowej serca – przyczyną podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi podczas pracy. U ludzi wytrenowanych, dzięki opisanym zmianom regulacji obwodowej przepływu krwi (mniejsza redukcja przepływu przez trzewia i nerki), wzrost ciśnienia tętniczego jest mniejszy niż u ludzi nie wytrenowanych.

Zwiększa się też u n a c z y n i e n i e mięśni. Do niedawna była to kwestia kontrowersyjna. Fakt zwiększenia gęstości sieci włosowatych naczyń krwio-

Leave a Reply