Proprioreceptor
http://pijepiwo.pl/

postheadericon Proprioreceptor

Rozciągnięcie włókna in- trafuzalnego powoduje wyładowanie impulsów dośrodkowych, informujących ośrodkowy układ nerwowy o stanie (stopniu rozciągnięcia) mięśnia

Z uwag powyższych wynika, że ruchy człowieka są bardzo złożonymi aktami całych łańcuchów reakcji angażujących zawsze wiele mięśni, z których część kurczy się w różnym stopniu, część zaś ulega rozluźnieniu. Również obraz pobudzenia w samym kurczącym się mięśniu jest złożony – skurcz może obejmować różną liczbę włókien mięśniowych jednocześnie, różne grupy włókien kurczyć się mogą w różnej kolejności. Natomiast skurcz pojedynczego włókna mięśniowego jest zawsze maksymalny (w warunkach pobudzania w tym samym rytmie), chociaż to maksimum może być różne w różnych okolicznościach – to samo włókno np. kurczy się z większą siłą, gdy jest na początku skurczu rozciągnięte, siła skurczu tego samego włókna po treningu jest większa itd. Pojedyncze pobudzenie włókna mięśniowego zmienia przejściowo jego pobudliwość. Dlatego odpowiedź pojedynczego włókna na pobudzenie (siła skurczu) może zmieniać się w zależności od częstotliwości pobudzających je impulsów nerwowych.

Leave a Reply