Przystosowanie do warunków życia

postheadericon Przystosowanie do warunków życia

Warunkiem przetrwania organizmu narażonego na wpływy świata otaczającego jest sprawność mechanizmów fizjologicznych, dzięki którym zmiany w środowisku wewnętrznym ustroju są minimalizowane w stosunku do zmian zachodzących w otoczeniu.

Zmiany zachodzące w środowisku zewnętrznym ustroju, które wywołują zmiany w środowisku wewnętrznym i przeciwstawiające się im reakcje, obejmowane są niekiedy wspólną nazwą stresu. Reakcje wywoływane przez te zmiany w organizmie są miarą jego obciążenia fizjologicznego. Obciążenie fizjologiczne organizmu wynika więc nie tylko ze zmiany w środowisku wewnętrznym wywołanej przez stres, ale i z nasilenia odpowiedzi układów regulacyjnych skierowanej na utrzymanie status quo ante – homeostazy.

Istnieje zwykle odwrotna zależność między wielkością obciążenia fizjologicznego a czasem (lub liczbą powtórzeń) ekspozycji na działanie stresu. W miarę działania na organizm zmiany, jaka zaszła w środowisku, lub w miarę powtarzania ekspozycji organizmu na odmienne warunki otoczenia zmniejsza się zwykle zakres zmian wskaźników obciążenia fizjologicznego ustroju (np. wzrost częstości skurczów serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, aktywacja czynności gruczołów dokrewnych i in.). Regulacja homeostazy jest coraz bardziej precyzyjna i odchylenia od niej są coraz szybciej wyrównywane, przy czym „koszt fizjologiczny” (nasilenie czynności różnych układów), jaki ponosi za to organizm, jest coraz mniejszy. Rozwija się adaptacja fizjologiczna organizmu do zmiany w środowisku.

Leave a Reply