Reakcja komórek na glukopenię
https://odzywkisportowcow.pl

postheadericon Reakcja komórek na glukopenię

Nie jest pewne, w jaki sposób układ nerwowy zostaje poinformowany o powstającym w ustroju deficycie węglowodanów. Informację taką może stanowić obniżenie się stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia). Tak np. hipoglikemia występująca po wstrzyknięciu insuliny aktywuje ośrodek głodu. Pobudzenie jego komórek może wystąpić również wtedy, kiedy zakłócona zostanie przemiana węglowodanów wewnątrz komórek, nawet przy wysokim stężeniu glukozy we krwi. Sytuację taką można doświadczalnie wytworzyć zarówno u zwierząt, jak i u ludzi przez wstrzyknięcie 2-dezoksy-D-glukozy. Jest to związek podobny do glukozy, który jak ona przechodzi z krwi do komórek, zajmując tam jej miejsce. Jednak przemiana 2-dezoksy-D-glukozy w komórkach przebiega inaczej niż przemiana glukozy, której wstrzyknięty związek chemiczny „nie dopuszcza” na właściwy komórkowy szlak metaboliczny. Wytworzony więc zostaje sztucznie niedobór glukozy w komórkach (glukopenia komórkowa) mimo wysokiego jej stężenia we krwi. W takiej sytuacji mechanizm głodu też zostaje aktywowany.

Nie tyle więc lub nie tylko obniżenie stężenia glukozy we krwi jest nośnikiem informacji dla układu nerwowego o deficycie węglowodanów, ile wewnątrzkomórkowy niedobór tych związków lub uniemożliwienie wykorzystania ich w metabolizmie komórkowym. Możliwe, że i hipoglikemia działa w podobny sposób – powoduje zmniejszenie ilości węglowodanów w komórkach.

Nie ma też pewności, jakie komórki reagują na glukopenię w sposób powodujący zmianę aktywności ośrodka pokarmowego. Zapewne takie „glukodetektory” istnieją w samym podwzgórzu. Możliwe jest także ich istnienie w innych częściach układu nerwowego (rdzeń kręgowy) i istnienie glukoreceptorów w wątrobie – głównym, choć niezbyt bogatym magazynie węglowodanów w organizmie. Impulsy nerwowe płynące z tych receptorów informowałyby ośrodek pokarmowy o wyczerpywaniu się zapasów węglowodanowych.

Leave a Reply