Rekordy sprawności fizycznej

postheadericon Rekordy sprawności fizycznej

Kolejne igrzyska olimpijskie i inne imprezy sportowe przynoszą coraz lepsze, często zdumiewające wyniki w różnych dziedzinach sportu (tab. IV. 1.). Nowe rekordy sięgają daleko poza granice, które do niedawna skłonni byliśmy nieraz traktować jako nieosiągalne dla człowieka ze względu na ograniczenia narzucone przez jego naturę biologiczną. Okazało się, że granice przystosowania organizmu człowieka do obciążeń wysiłkiem fizycznym są elastyczne. W skali całych populacji krajów rozwiniętych występuje tendencja do kurczenia się tych granic, za co odpowiedzialność spada na tryb życia ich mieszkańców. Będzie o tym mowa w dalszej części książki. Można jednak granice te i poszerzać. Służy temu trening fizyczny. Oparcie treningu sportowego na współczesnej wiedzy o obrazie, mechanizmach i zakresie adaptacji organizmu do wysiłków fizycznych, na znajomości wpływu na nią różnych czynników genetycznych i środowiskowych jest jednym z najistotniejszych czynników, które decydują o rekordach sprawności fizycznej, osiąganych na boiskach sportowych, w wyprawach wysokogórskich i podwodnych i in.

Biomechaniczne i fizjologiczne efekty treningu fizycznego skojarzone z predyspozycjami genetycznymi decydowały kiedyś o rekordach sportowych i medalach olimpijskich. Dzisiaj warunki fizyczne stały się tłem, na którym uwidacznia się znaczenie czynników psychologicznych, techniki i taktyki walki sportowej, jakości sprzętu sportowego itd., itd. Znaczenie „tła” maksymalnej sprawności fizycznej jest jednak i pozostanie nie kwestionowane.

Na osiągnięcie takiej maksymalnej sprawności fizycznej, jaką demonstrują dzisiaj sportowcy, składa się wiele czynników: wczesna specjalizacja sportowa, selekcja kandydatów o szczególnych predyspozycjach do różnych rodzajów wysiłków sportowych, specjalne żywienie, trening prowadzony za pomocą metod opartych na wynikach badań naukowych itd.

Były rekordzista w skoku o tyczce, teoretyk treningu sportowego, doc. Zenon Ważny, zastanawiając się, dokąd zmierza współczesny sport wyczynowy, słusznie przypomniał zmianę jego oblicza, jaka dokonała się w ostatnich czasach.

Leave a Reply