Rozwój rekordów w kilku dyscyplinach sportu

postheadericon Rozwój rekordów w kilku dyscyplinach sportu

Wykorzystanie wiedzy z zakresu fizjologii, biochemii czy biomechaniki wysiłków sportowych stanowi zawsze podstawowy warunek optymalizacji treningu sportowego i warunek sięgania po rekordy. Zresztą wiedza ta jest jeszcze bardzo niekompletna i dalsze badania w tej dziedzinie powinny przynieść wyniki wskazujące nowe drogi poszerzania granic fizjologicznej adaptacji do wysiłków fizycznych, ochrony organizmu przed przeciążeniem itd.

Tabela IV.2 ilustruje rozwój rekordów w kilku dyscyplinach sportu: w pływaniu na 400 m stylem dowolnym, w skoku o tyczce i skoku w dal. Dyscypliny te wybrano właśnie dlatego, że o rekordach w każdej z nich współdecydują odmienne czynniki. Najbardziej chyba „naturalną” biologicznie konkurencją lekkoatletyczną jest skok w dal. Wzrost wyniku rekordowego w tej dyscyplinie stanowi prostą wypadkową doskonalenia podstawowych cech motorycznych człowieka – siły i szybkości ruchów. Rozwój rekordów w pływaniu na 400 m stylem dowolnym (ryc. IV.2) w ciągu ostatnich lat stał się skondensowaną ilustracją kilku zjawisk. Krzywe tego rozwoju są stale jeszcze stromo nachylone, co pozwala spodziewać się dalszego postępu wyników sportowych – „jest na nie jeszcze miejsce”. Osobliwością wysiłku fizycznego pływaka jest z pewnością środowisko wodne i wykonywanie wysiłku w „pozycji leżącej”. Oba te czynniki – ucisk wody na powierzchnię ciała i pozycja mniej lub więcej prostopadła do kierunku działania siły ciężkości – mogą ułatwić dopływ krwi z naczyń żylnych do serca. Stwarza to lepsze warunki dla pracy serca. Być może czynnik ten odgrywa rolę w ciągłym jeszcze podwyższaniu rekordów pływackich. Interesująco wygląda tendencja do zmniejszania się różnic między rekordami w pływaniu uzyskiwanymi przez mężczyzn i przez kobiety. Czy krzywe wyrażające rozwój tych rekordów spotkają się w przyszłości? Czy organizm kobiety ma cechy, które pozwalają jej właśnie w środowisku wodnym okazywać niezwykłą zdolność wysiłkową?

Leave a Reply