Schemat cząsteczki glikogenu - kontynuacja Schemat cząsteczki glikogenu - kontynuacja

postheadericon Schemat cząsteczki glikogenu – kontynuacja

Jest to niezmiernie uproszczony zarys schematu przemian, które przebiegają w kurczących się mięśniach, dostarczając energii do ich skurczów. Bardziej szczegółowe dane może Czytelnik znaleźć w popularnych pracach z dziedziny biochemii, takich np., jak książka Haralda Auricha.

Tak więc, wywołany przez impuls nerwowy wzrost stężenia jonów wapniowych w cytoplazmie komórki mięśniowej aktywuje jednocześnie trzy bezpośrednio związane ze sobą i współzależne procesy:

– rozpad ATP dostarczający energii do skrócenia komórek mięśniowych,

– skrócenie tych komórek,

– glikogenolizę należącą do przemian dostarczających energii do odbudowy ATP, Ponadto rozpad ATP w opisywany wyżej sposób przyspiesza przemianę fosfo- kreatyny, również dostarczającą energii do regeneracji ATP (o czym będzie mowa dalej).

Mówiliśmy o tym, że zasoby ATP w mięśniach szkieletowych są bardzo skromne i u człowieka wystarczyłyby na pokrycie kosztu energetycznego wysiłku fizycznego o znacznej intensywności trwającego zaledwie sekundy. ATP jest jednak resyntetyzowany podczas pracy mięśni, co zapobiega przerwaniu wysiłku z powodu wyczerpania bezpośredniego źródła energii do skurczów, jakie stanowi ten związek.

Skład chemiczny mięśni można badać za pomocą odpowiednich metod analitycznych. Przed kilkunastu laty trzej naukowcy szwedzcy: dr dr Jonas Bergstrom, Erick Hultman i Bengt Saltin rozpowszechnili technikę pobierania małych próbek mięśni u człowieka za pomocą wprowadzenia przez skórę specjalnej igły. Idea tej techniki wyszła w końcu ubiegłego stulecia od znanego neurologa francuskiego J. Duchenne. Miejscowe znieczulenie skóry wystarcza na to, aby zabieg taki stal się praktycznie bezbolesny, a zdaniem tych i wielu innych badaczy nie niesie on ze sobą żadnego niebezpieczeństwa dla zdrowia i sprawności człowieka, u którego pobierana jest próbka mięśnia.

Leave a Reply