Schemat cząsteczki glikogenu

postheadericon Schemat cząsteczki glikogenu

Glikoliza aż do etapu kwasu pirogronowego przebiega w cytoplazmie komórkowej. Kwas pirogronowy przenika do mitochondriów, gdzie zachodzą przemiany cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego.

W mitochondriach metabolizowany jest również drugi ważny przy pracy mięśniowej substrat energetyczny – wolne kwasy tłuszczowe. Związki te nie przenikają jednak w wolnej postaci do mitochondriów i przed wejściem do cyklu przemian dostarczających energii do odbudowy ATP muszą być „aktywowane”, muszą zyskać „energię aktywacji”. Energii tej dostarczają cząsteczki ATP, które służą do połączenia cząsteczki kwasu tłuszczowego z koenzymem A. Wytworzone w ten sposób acylopochodne kwasów tłuszczowych mogą już być dalej metabolizowane w komórce mięśniowej. Właśnie takie pochodne kwasów tłuszczowych przenoszone są przez specjalny system transportujący do mitochondriów, gdzie przebiega dalsza ich przemiana, której efektem jest uwolnienie energii do odbudowy ATP. Oczywiście ilość generowanych cząsteczek ATP jest wielokrotnie większa od tej ich ilości, jaka jest zużywana na „aktywację” kwasów tłuszczowych, niezbędną do rozpoczęcia ich przemiany.

Źródłem energii do odbudowy cząsteczek ATP, wykorzystywanym zwłaszcza podczas wysiłków o dużej intensywności (ale również i na początku każdej pracy mięśniowej), jest też rozpad f o s f o- kreatyny. Rozpad tego związku aktywowany jest przez zmniejszenie w komórkach mięśniowych stosunku stężenia ATP do ADP. Zmiana taka naturalnie zachodzi wówczas, gdy komórka zostaje pobudzona, rozpada się ATP i powstają nowe cząsteczki ADP.

Leave a Reply