Serce „sportowe" - kontynuacja

postheadericon Serce „sportowe” – kontynuacja

Czy i czym od tej formy przerostu mięśnia sercowego różni się przerost, który rozwinął się jako skutek wyczynowego uprawiania sportu ? Istota przyczyny przerostu jest podobna: „zwiększenie zapotrzebowania” na pracę serca. Mechanizm przerostu nie został wyjaśniony w żadnej z tych sytuacji. Być może odgrywa w nim pewną rolę aktywacja układu adrenergicznego. Czy podobne są i skutki przerostu serca? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest jeszcze zbyt ryzykowna.

Pewne argumenty skłaniają jednak do wniosku, że przerost serca, który rozwija się pod wpływem treningu fizycznego, jest szczególnym „przerostem roboczym”, który istotnie różni się od przerostu serca w różnych stanach patologicznych.

Serce „sportowe” ma bez wątpienia zdolność do bardziej efektywnej pracy – jego maksymalne objętości wyrzutowa i minutowa są, jak wspomniano, większe niż u ludzi nie wytrenowanych, często bardzo duże. Istnieje u sportowców wysoka korelacja między wydolnością fizyczną a rozmiarami serca w spoczynku. Gdyby serce „sportowe” było zagrożone ostrym niedotlenieniem w przypadku nagiego wzrostu zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, podczas maksymalnych wysiłków u sportowców z przerośniętą lewą komorą serca powinny wystąpić elektrokardiograficzne lub inne cechy niedotlenienia mięśnia sercowego. Nie występują jednak, mimo iż maksymalny wysiłek wytrenowanego człowieka dużo bardziej zwiększa pracę serca i jego zapotrzebowanie na tlen niż u człowieka nie wytrenowanego.

Zagadnienie jest jednak zbyt poważne, a zewnętrzne podobieństwo patologicznego przerostu mięśnia sercowego i przerostu serca pod wpływem niektórych rodzajów treningu zbyt niepokojące, aby można było ograniczyć się do stwierdzenia, że serce „sportowe” wykazuje cechy wysokiego przystosowania do obciążeń organizmu ciężkimi wysiłkami fizycznymi. Jest to jedno z tych zagadnień, których rozwiązanie miałoby istotne znaczenie dla lepszego zrozumienia natury procesów adaptacji fizjologicznej, a jednocześnie byłoby niezmiernie cenne z punktu widzenia problematyki ochrony zawodników uprawiających sport wyczynowy.

Leave a Reply