Serce „sportowe"

postheadericon Serce „sportowe”

U ludzi wytrenowanych maksymalne objętości wyrzutowa i minutowa serca osiągają bardzo wysokie wartości: mogą temu odpowiadać pewne zmiany strukturalne serca, zwłaszcza przerost jego lewej komory. Badania rentgenowskie, ultrasonograficzne i elektrokardiograficzne wykazują często powiększenie wymiarów serca u ludzi dobrze wytrenowanych, na co składa się zwykle zarówno przerost lewej komory, jak i pewne jej poszerzenie (większy stopień wypełnienia krwią).

Czy jest to przejaw adaptacji do dużych i systematycznych obciążeń wysiłkowych? Czy jest to zmiana zwiększająca sprawność czynnościową serca? Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie nie jest tak jednoznaczna, jak można by tego oczekiwać. Wprawdzie przerost mięśnia sercowego i powiększenie objętości komór serca pozwala na tłoczenie większych objętości krwi wbrew zwiększonemu oporowi obwodowemu, ale jednocześnie może narzucać pewne ograniczenia własnym komórkom.

Przerost serca występuje również w przebiegu różnych chorób układu krążenia, układu oddechowego i często stanowi ogniwo w ich patogenezie. Kiedy ciężar serca przekracza krytyczną masę około 500 g, przerost traci znaczenie przystosowania tego narządu do zwiększonego obciążenia (różnej, natury) i przybiera formę jednoznacznie patologiczną. Przerost mięśnia sercowego może być wynikiem zarówno zwiększenia rozmiarów poszczególnych jego włókien, jak i zwiększenia ich liczby. Zmianom tym często towarzyszy taka reorganizacja struktury całej masy mięśnia sercowego, która zmniejsza wydajność pracy serca jako pompy tłoczącej. Nieraz za wzrostem masy mięśniowej nie postępuje proporcjonalny rozrost sieci kapilarów zaopatrujących ją w tlen i materiały energetyczne, pojawia się zagrożenie dysproporcji między zapotrzebowaniem na tlen przerośniętego mięśnia sercowego a możliwością’ pokrycia tego zapotrzebowania przez dopływ krwi rozprowadzanej przez niedostatecznie gęstą siSć naczyń włosowatych. Przerost serca niesie w sobie ryzyko niewydolności tego narządu i ryzyko jego niedotlenienia.

Leave a Reply