Siła mięśnia prostownika tułowia
fałdomierz

postheadericon Siła mięśnia prostownika tułowia

Wysiłki, podczas których wzrasta napięcie mięśni, długość ich zaś nie ulega istotnemu skróceniu (tzw. izometryczne skurcze mięśni). Należą do nich m.in. wysiłki związane z utrzymaniem ciężaru, np. elementów obróbki w fabryce, segregatora czy książek w biurze, siatki z zakupami itp., czy też z utrzymaniem narzuconej pozycji ciała i in.

Osobnym problemem jest siła mięśnia prostownika tułowia, tego mięśnia, który szczególnie obciążony jest przy utrzymywaniu pozycji siedzącej, stojącej, a zwłaszcza nachylonej do przodu.

Często mała siła tego wielkiego mięśnia jest przyczyną dolegliwości u ludzi, którzy muszą przez wiele godzin dziennie utrzymywać stalą pozycję ciała, np. u maszynistek, ekspedientek, pracowników obsługi źle niegdyś zaprojektowanych maszyn i urządzeń. Zmęczenie związane z przeciążeniem tego mięśnia może stać się dolegliwością utrudniającą jakąkolwiek aktywność życiową, zwłaszcza gdy dołączą się do tego bóle krzyża o niejasnej etiologii, dyskopatie i in., do rozwoju których usposabia mala siła mięśnia prostownika tułowia i innych mięśni stabilizujących wyprosmą lub siedzącą pozycję ciała.

Jednocześnie ze zmniejszeniem się sprawności mechanizmów adaptacji wysiłkowej człowieka zmniejsza się jego odporność na wpływ wielu obciążeń związanych z różnymi czynnikami środowiska. Te same mechanizmy przystosowawcze wykorzystuje organizm w adaptacji do pracy fizycznej, do wysokiej i niskiej temperatury otoczenia itd.

Przykładem mogą służyć dane zestawione w tab. IV. 10. Okazało się, że ludzie o różnej wydolności fizycznej różnie tolerują termiczne obciążenie organizmu. Ludzie o wysokiej wydolności lepiej tolerują wpływ gorącego otoczenia niż ludzie o niskiej wydolności fizycznej. W takich samych warunkach obciążenia termicznego u ludzi o niskiej wydolności szybszy jest wzrost temperatury wewnętrznej ciała i związane z tym większe zagrożenie udarem cieplnym. Ludzie o wyższej wydolności reagują na obciążenie cieplne m.in. większym wydzielaniem potu, który parując z powierzchni ciała eliminuje z organizmu ciepło zyskane wcześniej z gorącego otoczenia.

Już sam fakt obniżania się wydolności fizycznej współczesnego człowieka, w skali całych populacji, powoduje równoległe pogarszanie się tolerancji warunków termicznych środowiska.

Leave a Reply