Skład ciała u ludzi o różnej aktywności ruchowej

postheadericon Skład ciała u ludzi o różnej aktywności ruchowej

Według znanego szwedzkiego badacza fizjologicznych i klinicznych zagadnień otyłości, prof. P. Bjórntorpa, trening fizyczny przynosi wyraźną redukcję ciężaru ciała lub zmianę jego składu dopiero po 2-3 miesiącach stosowania.

Aktywność ruchowa ułatwia stabilizację ciężaru ciała mimo upływu lat i wyraźnej tendencji do otyłości, jaka występuje u ludzi w średnim wieku prowadzących siedzący tryb życia. W przeprowadzonych w Szwecji badaniach stwierdzono np. bardzo mały przyrost ciężaru ciała u aktywnych ruchowo mężczyzn między 20 a 53 rokiem życia. Ciężar ciała mężczyzn w 20 roku życia wynosił średnio 68 kg. U tych, którzy prowadzili aktywny ruchowo tryb życia, w 53 roku życia był taki sam – 68 kg. U tych natomiast, którzy w wieku 20 lat mieścili się wokół średniej ciężaru ciała 68 kg, ale przez następne 30 lat prowadzili siedzący tryb życia, w wieku 53 lat ciężar ciała wynosił średnio 76 kg, przekraczając ciężar bardziej aktywnych ruchowo rówieśników średnio o 8 kg. Stwierdzono, że o różnicy ciężaru ciała obu tych grup mężczyzn decydowała różna ilość tkanki tłuszczowej. Badania mikroskopowe próbek podskórnej tkanki tłuszczowej wykazały u tych ludzi większe, przeładowane trójglicerydami komórki tłuszczowe.

W innych badaniach (H. Sannę i współpr.) śledzono skutki treningu fizycznego prowadzonego w ciągu 3,5 roku trzy razy tygodniowo (po pół godziny) po przebyciu zawału mięśnia sercowego. Badani nie stosowali żadnych ograniczeń wartości kalorycznej spożywanych posiłków. Trening powodował u większości badanych początkowo zmniejszenie ciężaru ciała i następnie jego stabilizację na poziomie niższym od początkowego. Zmniejszenie ciężaru ciała sięgało u niektórych badanych 13 kg w ciągu 8 miesięcy (zmniejszała się ogólna masa tkanki tłuszczowej i rozmiary poszczególnych jej komórek), u innych jednak aktywność ruchowa nie wywierała uchwytnego wpływu na ciężar ciała.

Leave a Reply