Środowisko życia człowieka

postheadericon Środowisko życia człowieka

Egzystencję biologiczną utrzymuje ciągły przepływ materii i energii między środowiskiem a organizmem człowieka. Podstawą egzystencji człowieka jest jego związek ze środowiskiem, w którym żyje – ze światem, który otacza go bezpośrednio, i światem, którego wpływy docierają z niewyobrażalnych odległości Wszechświata.

Związek ten jest dwustronny – człowiek podlega wpływom środowiska, a z drugiej strony swoją świadomą działalnością przekształca środowisko w sposób dla innych istot żywych nieosiągalny.

Efektem świadomej, zamierzonej ingerencji człowieka w sprawy swego naturalnego środowiska jest usprawnienie i przyspieszenie przekształcenia naturalnych zasobów Ziemi w produkty, które służą podniesieniu jego życia na wyższy poziom – przez zwiększenie ilości i jakości pożywienia, przez zapewnienie coraz lepszych warunków mieszkania, transportu publicznego, warunków sanitarnych itd. Działalność ta z kolei pozwala zmniejszyć wysiłek człowieka wkładany w zapewnienie podstawowych warunków do życia, zwiększa ilość czasu wolnego i możliwość wykorzystywania go do odpoczynku, do działań stymulujących rozwój intelektualny, rozwijających jego osobowość itd. – podnoszących jakość życia. Coraz częściej jednak efektem tego działania staje się nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych Ziemi, nie mająca uchwytnego związku z zapewnieniem pełnego pokrycia rzeczywistych potrzeb biologicznych. Czasem eksploatowane przez człowieka, ograniczone zasoby jego środowiska tracone są na wytwarzanie produktów równie wyrafinowanych, jak bezużytecznych, których przydatność dla życia biologicznego człowieka, dla jego zdrowia, rozwoju intelektualnego, zaspokajania doznań estetycznych i innych jest bardzo wątpliwa.

Leave a Reply