Stabilizacja stawu kolanowego przez mięśnie antagonistyczne

postheadericon Stabilizacja stawu kolanowego przez mięśnie antagonistyczne

O tym ostatnim współdecyduje również napięcie mięśni antagonistycznych, stabilizujących staw, w którym zachodzi ruch (ryc. IV. 11). Skurczowi np. mięśni zginaczy stawu kolanowego towarzyszy zmniejszenie napięcia (rozluźnienie) mięśni prostujących kończynę w tym stawie. Stosunek wzrostu napięcia np. zginaczy do zmniejszenia napięcia prostowników wpływa na płynność ruchu, jego szybkość, siłę i zakres. Wpływ ma również napięcie innych mięśni współdziałających w stabilizacji kończyny w tym stawie, w stabilizacji ogólnej pozycji ciała, mięśni działających synergistycznie z kurczącym się „głównym” dla realizacji ruchu mięśniem itd.

Drugi rodzaj włókien nerwowych wchodzących w skład nerwów łączących mięśnie z ośrodkowym układem nerwowym to wypustki dośrodkowe (d e n d r y t y) komórek nerwowych, leżących po grzbietowej stronie rdzenia kręgowego w tzw. zwojach międzykręgowych umiejscowionych między wyrostkami kręgów kręgosłupa (ryc. IV. 12). Wspomniane wypustki przenoszą impulsy nerwowe, generowane w ich zakończeniach w mięśniach, w kierunku ośrodkowego układu nerwowego. Impulsy te mają wartość informacji o stanie mięśnia i przebiegu jego skurczu. Na podstawie tych informacji oraz informacji (impulsów) wzrokowych, słuchowych, dotykowych i in. ośrodkowy układ nerwowy kontroluje przebieg ruchu, modulując częstotliwość impulsów wysyłanych do kurczących się mięśni (od skurczu których zależy wykonanie ruchu), do mięśni synergistycznych i antagonistycznych oraz modulując liczbę pobudzanych włókien mięśniowych i stopień synchronizacji ich pobudzenia. impulsy ruchowe z kory mózgowej

Leave a Reply