Substraty energetyczne do pracy mięśniowej
https://www.czasnabuty.pl/product-pol-45684-WORKERY-BETLER.html

postheadericon Substraty energetyczne do pracy mięśniowej

Zjawisko to, stwierdzone ostatnio w Zakładzie autora, jest interesujące nie tyle z punktu widzenia energetyki pracy mięśniowej – kwasy tłuszczowe z lipoproteidów i tak stanowiłyby tylko ułamek całej ich ilości pochodzącej z tkanki tłuszczowej – ile z punktu widzenia roli aktywności ruchowej w profilaktyce choroby wieńcowej serca. Wielokrotnie opisywano większe zagrożenia chorobą wieńcową ludzi, u których stężenie lipoproteidów we krwi było wysokie. Przypuszcza się również, że obniżenie stężenia we krwi trójglicerydów, związanych w lipoproteidach, zmniejsza ryzyko zapadnięcia na chorobę wieńcową. Jeżeli istotnie praca mięśniowa powoduje rozpad tych związków, waga aktywności ruchowej, jako czynnika w profilaktyce choroby wieńcowej, zwiększyłaby się. Reasumując powyższe uwagi, można więc stwierdzić, że substratami energetycznymi do pracy mięśniowej są:

– fosfokreatyna,

– glikogen mięśniowy,

– Zakład Fizjologii Stosowanej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN i AM w Warszawie (przyp.red.). ….. . , .

– Ściślej: jednej z frakcji lipoproteidów, tej w której zawarte są właśnie trojglicerydy, rozpadające się w mięśniach podczas pracy z uwolnieniem wolnych kwasów tłuszczowych.

– glukoza z krwi (glukozowi pula krwi i glukoza przechodząca do krwi z wątroby),

– wolne kwasy tłuszczowe.

W szczególnych sytuacjach do tego celu mogą też być wykorzystywane keto- kwasy. Długotrwały wysiłek fizyczny, zwłaszcza o dużej intensywności, może powodować bardzo znaczne zmniejszenie zasobów mięśniowych fosfokreatyny i gli- kogenu oraz trój glicerydów (ryc. IV. 18). Ubytek tych substratów energetycznych z ich zasobów w mięśniach jest jedną z przyczyn zmęczenia.

Zmniejszają się także zasoby węglowodanowe wątroby. Jeżeli dostarczanie glukozy z wątroby do krwi nie nadąża za wychwytywaniem glukozy z krwi przez kurczące się komórki mięśniowe, stężenie glukozy we krwi zmniejsza się, rozwija się stan zwany hipoglikemią, która także może przyczynić się do rozwoju zmęczenia (wpływ na ośrodkowy układ nerwowy).

Trzeba tu przypomnieć, że glukoza uwalniana przez wątrobę do krwi pochodzi z dwu jej „wewnątrz- wątrobowych” źródeł. Jednym źródłem jest glikogen wątrobowy, drugim – stale działający proces glukoneogenezy. Polega on na syntetyzowaniu w wątrobie cząsteczek glukozy w oparciu o węgiel nie- węglowodanowy jako podstawę ich struktury. Węgiel ten pochodzi z takich prekursorów glukozy wytwarzanej na drodze glukoneogenezy, jak kwas mlekowy, kwas pirogronowy i aminokwasy, uwalniane głównie z mięśni, oraz glicerol powstający razem z kwasami tłuszczowymi przy rozpadzie trójglicerydów.

Leave a Reply