Trening w wysiłkach typu wytrzymałościowego
attorney poland

postheadericon Trening w wysiłkach typu wytrzymałościowego

Przewaga włókien tego typu (pole przekroju włókien ST jest większe od pola przekroju włókien FT), stwierdzona u kobiet prowadzących siedzący tryb życia, może odzwierciedlać dominację w ich życiu wysiłków o małej intensywności, dłużej trwających (zajęcia domowe, zakupy itp.) lub może być przyczyną preferowania przez nie takich wysiłków.

Dr Nygaard zwraca uwagę na zróżnicowanie preferowanych rodzajów aktywności ruchowej już u dziewcząt i chłopców. Dziewczęta wolą takie rodzaje aktywności, jak spacer, nie obciążającą jazdę na rowerze czy taniec, a chłopcy – aktywność zawierającą elementy wysiłków o wysokiej intensywności i elementy współzawodnictwa. Odpowiada to zarysowanemu zależnemu od płci zróżnicowaniu mięśni pod względem zawartości różnych typów włókien mięśniowych. Zróżnicowanie to może zależeć bardziej od płci niż od trybu życia i właśnie tryb ten niejako narzucać.

Trening w wysiłkach typu wytrzymałościowego nie powoduje przerostu włókien mięśniowych, a zmiany biochemiczne, jakie wywołuje, są podobne u mężczyzn i u kobiet. Trening w wysiłkach wymagających znacznej siły powoduje przerost włókien mięśniowych (przerastają przede wszystkim włókna FT). Przerost ten jest podobny u mężczyzn i u kobiet.

Gęstość włosowatych naczyń krwionośnych wyrażona liczbą kapilar przypadających na jednostkę przekroju mięśnia jest podobna u kobiet i u mężczyzn. Różnice w przekroju włókien u kobiet i mężczyzn powodują, że stosunek liczby kapilar do liczby włókien jest u kobiet niższy niż u mężczyzn. Wielkość ta wykazuje u kobiet wysoką kolerację z maksymalnym pochłanianiem tlenu przez organizm. Trening podobnie zwiększa gęstość kapilar w mięśniach u kobiet jak u mężczyzn.

Leave a Reply