Układ nerwowy, zmiany zachowania (behawioralne)
siłownie na powietrzu

postheadericon Układ nerwowy, zmiany zachowania (behawioralne)

Zaskakująco małe zmiany stwierdzono w czynności narządów zmysłów – słuchu, wzroku, węchu i in. Dotyczy to również czasu większości reakcji odruchowych. Wyniki badań zespołu z Minnesoty wskazują nawet, że istnieją pewne podstawy fizjologiczne uzasadniające stare powiedzenie, iż „głód wyostrza zmysły”.

Podstawowe czynności układu nerwowego pozostają nie zakłócone lub mało zakłócone nawet podczas długotrwałego głodu. Nie wydaje się więc, aby upośledzenie elementarnych funkcji układu nerwowego leżało u podłoża zmian zachowania się, które mogą wystąpić, wykazując zresztą ogromne zróżnicowanie indywidualne. Sprawy te leżą bardziej w zakresie kompetencji psychologii niż fizjologii.

Wyjątkowo dużą odporność funkcji układu nerwowego – w porównaniu z innymi narządami – na głód można zrozumieć w aspekcie ewolucyjnym. Głód był przypuszczalnie jednym z głównych czynników selekcji w rozwoju ewolucyjnym. Biologiczny obraz współczesnego człowieka ukształtował się w wyniku przeżycia i przekazania potomstwu genów przez tych przodków, którzy mogli przetrwać m.in. ciągłe okresy braku pokarmu i głodu. Przeżywali ci, którym układ nerwowy zapewnił sprawne działanie w okresach głodu, skuteczne poszukiwanie pokarmu itd. A do tego niezbędne były właśnie nie zakłócone, mimo głodu, podstawowe czynności układu nerwowego.

Zdolność wysiłkowa. Zdolność do pracy mięśniowej zmniejsza się nie tylko w głodzie zupełnym, ale również w warunkach przewlekłego niedożywienia. Osłabienie mięśniowe należy do stałych przejawów długotrwałego głodu. Człowiek dotknięty długotrwałym głodem lub niedożywiany przewlekle nie tylko nie może wykonywać pracy fizycznej, ale często nie jest w stanie utrzymać stojącej, a nawet siedzącej postawy ciała.

Przyczyną upośledzenia zdolności do pracy jest nie tylko brak źródeł energii do skurczów mięśni, ale także utrata tkanki mięśniowej (destrukcja białek mięśniowych), obniżenie sprawności narządu krążenia, narządu oddechowego i in.

Zmiany te rozwijają się zwykle w wyraźnym stopniu dopiero po znacznym uszczupleniu zasobów tkanki tłuszczowej, kiedy w coraz większej mierze organizm wykorzystuje – jako źródło aminokwasów do syntezy glukozy – własne białka, przede wszystkim białka mięśni szkieletowych.

Leave a Reply