UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I SERCA CZ. II UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I SERCA CZ. II

postheadericon UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I SERCA CZ. II

Trening wywiera też wpływ na strukturę, ultrastrukturę, skład chemiczny i wyposażenie enzymatyczne włókien mięśniowych oraz na neuro-hormonalną kontrolę ich metabolizmu. Zmiany te są zresztą ściśle z sobą związane.

Te chyba właśnie śródmięśniowe i metaboliczne efekty treningu fizycznego są najbardziej fascynujące. Adaptacja organizmu do wysiłków fizycznych sięga do ultrastruktury i wyposażenia enzymatycznego mięśni! Sięga do niezwykle subtelnych procesów nerwowo-hormonalnej regulacji przemiany materii! Uzmysłowienie sobie tych faktów ułatwia zrozumienie, czym w życiu człowieka jest aktywność ruchowa, jak głęboki wpływ wywiera na stan fizyczny organizmu.

Pod wpływem treningu typu wytrzymałościowego zwiększa się w mięśniach ilość glikogenu i fosfokreatyny. Wyjaśniono wyżej znaczenie tych związków w energetyce pracy mięśniowej. Mięśnie o większej zawartości wymienionych związków mogą wykonać bez zmęczenia większą pracę.

Trening powoduje zmiany liczby, rozmiarów i struktury mitochondriów w komórkach mięśniowych. Zwiększa się liczba mitochondriów i zwiększają się ich rozmiary, a ponadto zwiększa się w poszczególnych mitochondriach liczba grzebieni, na których odbywają się procesy utleniania.

Leave a Reply