UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I SERCA UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I SERCA
odżywki na rzeźbę

postheadericon UPROSZCZONA CHARAKTERYSTYKA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I SERCA

Typ włókien Unaczynienie Zdolność do metabolizmu Odporność na zmęczenie tlenowego beztlenowego wolno kurczliwe (ST) czerwone obfite wysoka niska duża szybko kurczliwe (FT) białe (FTa) skąpe niska wysoka mała czerwone (FTb) obfite średnia wysoka średnia mięsień serca obfite wysoka niska duża

U różnych zwierząt zróżnicowanie włókien jest pod względem ilościowym odmienne, np. w mięśniach skrzydeł ptaków wykonujących długie przeloty migracyjne występują prawie wyłącznie włókna czerwone (ST), w mięśniach kończyn dziko żyjących drapieżników włókna białe (FT). Łatwo jest skojarzyć sobie dominację jednego lub drugiego typu włókien w budowie mięśni tych różnych przedstawicieli świata zwierzęcego z ich trybem życia. Ptaki, o których była tu mowa, wykonują ogromne wysiłki wy trzymałościowe – w tego rodzaju wysiłkach biorą udział skurcze przede wszystkim czerwonych komórek mięśniowych, wolniej kurczących się, zdolnych do korzystania w dużym stopniu z wolnych kwasów tłuszczowych, odpornych na zmęczenie. Dziko żyjące drapieżniki muszą wykonywać dla utrzymania się przy życiu przede wszystkim nagłe, krótkotrwałe, szybkie wysiłki, z dużą siłą – biorą w nich udział przede wszystkim włókna białe. Korzystają one przede wszystkim z beztlenowych procesów energetycznych, przetwarzając swe własne, łatwo dostępne materiały energetyczne: ATP, fosfokreatynę i glikogen.

Trening fizyczny wywołuje w zależności od swego charakteru różnego rodzaju zmiany w obu typach włókien mięśniowych. Trening wytrzymałościowy wywołuje zmiany przede wszystkim we włóknach czerwonych, trening siłowy i szybkościowy – głównie w białych włóknach. Nie ma natomiast dotychczas dowodów na to, aby w zależności od rodzaju treningu występowało przekształcenie włókien białych w czerwone lub odwrotnie, chociaż teoretycznie możliwość taka istnieje.

Leave a Reply