Uzupełnianie zużytych węglowodanów podczas pracy

postheadericon Uzupełnianie zużytych węglowodanów podczas pracy

Warunkiem zachowania wysokiej zdolności wysiłkowej przez dłuższy czas jest wyrównywanie zachodzących podczas pracy strat energetycznych. Ściślej mówiąc – wyrównywanie zużycia węglowodanów, jednego z dwu podstawowych substratów energetycznych człowieka. Zapasy drugiego substratu – tłuszczów – są zwykle tak duże, że ubytek związany z pracą nie grozi istotnym ich uszczupleniem. Uwolnione z tkanki tłuszczowej wolne kwasy tłuszczowe mogą stać się podczas dłużej trwającego wysiłku fizycznego głównym źródłem energii do pracy mięśni, ale nie mogą być jej źródłem jedynym. Mogą być wykorzystywane przez mięśnie jako materiał energetyczny tylko przy „akompaniamencie” przemiany węglowodanów.

Teoretycznie wartość kaloryczna tłuszczów jest większa niż węglowodanów. Całkowite utlenienie 1 g tłuszczów dostarcza 9 kcal, węglowodanów zaś tylko 4 kcal. Jednakże uwolnienie tej energii związane jest przy wykorzystywaniu tłuszczów z zużyciem większej ilości tlenu niż przy spalaniu węglowodanów. Zużycie jednego litra tlenu przy spalaniu węglowodanów dostarcza 5 kcal, zaś przy spalaniu tłuszczów tylko 4,7 kcal. Można wyrazić te różnice również w liczbie cząstek adenozynotrój fosforanu (ATP) syntetyzowanego w przeliczeniu na gramocząsteczkę tlenu zużytego przy spalaniu węglowodanów i tłuszczów. Wielkości te wynoszą odpowiednio 6,2 i 5,6 mola ATP. Różnice te czynią więc przemianę węglowodanów podczas pracy o 9% bardziej ekonomiczną z punktu widzenia zużycia tlenu od przemiany tłuszczów. Obciążenie wysiłkowe, którego pokonanie wymaga zużywania np. 3 1 tlenu na minutę przy wykorzystywaniu węglowodanów jako źródła energii, wymagać będzie zużycia 3,31 tlenu na minutę, kiedy źródłem energii staną się wolne kwasy tłuszczowe.

Tych kilka danych ilustruje znaczenie uzupełnienia zużycia węglowodanów podczas dłużej trwającego wysiłku jako czynnika podtrzymującego zdolność do jego wykonywania.

Leave a Reply