Walka z godem w dzisiejszych czasach - kontynuacja Walka z godem w dzisiejszych czasach - kontynuacja
naklejka na legitymacje studencką kupię

postheadericon Walka z godem w dzisiejszych czasach – kontynuacja

Wiele istotnych danych bezpośrednio odnoszących się do tych zagadnień można znaleźć w wydawanym przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie kwartalniku „Żywienie Człowieka”, adresowanym do szerokiego grona odbiorców.

Lektura tych prac ułatwi Czytelnikowi osadzenie biologicznych zagadnień głodu w aktualnej problema tyce rozwoju ludzkości i zasobów niezbędnych do jej przetrwania. biologiczne i medyczne problemy głodu od ich kontekstu ekonomicznego i społecznego. Dwie wyspecjalizowane agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych- FAO (Organizacja do Spraw Żywności i Wyżywienia) oraz WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), bezpośrednio zainteresowane problemami żywności i żywienia człowieka, wiele akcji w tej dziedzinie podejmują wspólnie.

W skali populacji całego świata głód nie jest więc problemem przeszłości. Przedmowę do swojej monografii poświęconej agrarnym, ekonomicznym i społecznym przyczynom głodu na świecie dr Susan George – specjalistka w tej dziedzinie – kończy następującym zdaniem: „jeżeli przeczytanie tej książki zajmie około sześciu godzin, zanim ją skończysz, gdzieś na świecie 2500 ludzi umrze z głodu lub z powodu chorób związanych z głodem”. Zgodnie z ogólnym odczuciem problem pozostaje wprawdzie aktualny i dramatyczny, ale w gruncie rzeczy dotyczy niezmiernie odległych (od Europy) rejonów świata. Takie odczucie jest słuszne tylko w odniesieniu do głodu obejmującego całe społeczności i wynikającego z przyczyn społeczno-politycznych. Głód jako bezpośredni lub pośredni skutek choroby może dotknąć ludzi w każdym kraju. Czasem jest to stopniowo rozwijający się deficyt kaloryczny u samotnie żyjących starców, nie mających sił na codzienne zabiegi związane z zaopatrzeniem w produkty spożywcze i przygotowywaniem posiłków. Czasem wynika z upośledzenia napędu pokarmowego w wyniku np. miażdżycy naczyń mózgowych, czasem – z upośledzenia funkcji przewodu pokarmowego itp. Obraz niedoboru pokarmowego może w różnych szczegółach wyglądać odmiennie w każdej z tych sytuacji, ale podstawowe mechanizmy jego rozwoju są takie same.

Deficyt energetyczny rozwija się w organizmie człowieka szczególnie szybko, gdy ograniczeniu doprowadzenia energii z zewnątrz w składzie pokarmu towarzyszy zwiększone jej wykorzystywanie w związku z nasiloną aktywnością ruchową, pracą fizyczną itd.

Jako przykład sezonowych wahań bilansu energetycznego organizmu, związanych ze zmiennym zaopatrzeniem w pokarm i zmiennym wydatkiem energii, mogą służyć wyniki badań R.H. Foxa przeprowadzonych na początku lat pięćdziesiątych w jednym z krajów Afryki Zachodniej, o prymitywnej gospodarce rolniczo-hodowlanej. Wyniki tych badań stanowią dobimy przykład biologicznych skutków wahań bilansu energetycznego organizmu w ciągu roku. W okresie „sezonu głodu” (hungry season) mieszkańcy wsi w tym kraju od marca do maja nie mają prawie żadnej pracy. Zmniejsza się ciężar ciała dorosłych do pewnego poziomu i utrzymuje się na nim, zmniejsza się tempo wzrostu dzieci, występują objawy niedożywienia. W maju rolnicy zaczynają przygotowywanie ziemi do sezonu deszczów, zwiększa się ich wydatek energetyczny związany z pracą mięśniową. W czerwcu rozpoczyna się okres ciężkiej pracy, wydatek energii zwiększa się jeszcze bardziej: występujący wtedy niedostatek pożywienia powoduje, że wydatek energii znacznie przewyższa jej dostarczanie. Ciężar ciała u mieszkańców tego rejonu wydatnie zmniejsza się. We wrześniu i październiku spożycie nadal jest niskie, ale zmniejsza się nasilenie prac polowych i tempo redukcji ciężaru ciała słabnie. W listopadzie prace w polu są praktycznie zakończone, wydatek energii w ciągu doby jest mały, natomiast zbiory plonów dostarczają pożywienia, „przyjmowanie energii” zaczyna się zwiększać, ciężar ciała wzrasta. Zmiany te ilustruje ryc. V.4.

Leave a Reply