Włókna współczulne
spalacz tłuszczu

postheadericon Włókna współczulne

Obniżanie się stężenia glukozy we krwi w głodzie wykrywają nie tylko komórki wysp trzustki wytwarzające insulinę i glukagon. W ośrodkowym układzie nerwowym znajdują się komórki zwane komórkami glukodetekcyjnymi lub gluko- detektorami, których aktywność zmienia się w zależności od stężenia glukozy we krwi. Ani struktura, ani lokalizacja tych komórek nie są jeszcze dokładnie poznane. Przynajmniej jednym miejscem ich lokalizacji (zapewne nie jedynym) jest część mózgu zwana podwzgórzem. Wykrycie przez glukodetektory podwzgórzowe obniżenia stężenia glukozy we krwi jest równoznaczne z aktywacją tych komórek. Wzrasta wyładowywanie z nich impulsów, które pobudzają inne neurony, wchodzące w skład nerwowego mechanizmu kontroli wydzielania wewnętrznego i przemiany materii. Ostatecznie zmienia się wyładowywanie impulsów z neuronów już bezpośrednio unerwiających gruczoły dokrewne lub takie narządy, jak wątroba czy tkanka tłuszczowa. Impulsy te modyfikują czynność wydzielniczą gruczołów dokrewnych i innych unerwionych narządów. Zmienia się wydzielanie różnych hormonów, co oczywiście pociąga za sobą różne zmiany metaboliczne. Może się również zmienić metabolizm np. wątroby czy tkanki tłuszczowej pod bezpośrednim wpływem impulsów docierających do tych narządów.

W głodzie, przy udziale takiego mechanizmu, zwiększa się aktywność tzw. układu adrenergicznego obejmującego współczulną część wegetatywnego (unerwiającego narządy wewnętrzne) systemu nerwowego i rdzeniową część nadnerczy.

Włókna współczulne unerwiają m.in. tkankę tłuszczową i wątrobę. Pod wpływem impulsów nerwowych na ich zakończeniach wydzielany jest w tych tkankach chemiczny mediator (pośrednik) przenoszący pobudzenie na unerwione komórki – noradrenalina. Przez pobudzone jednocześnie komórki rdzenia nadnerczy wydzielany jest hormon – adrenalina. Oba te związki – była już o tym mowa w rozdz. IV. 1 – noszą nazwę amin katecholowych. Noradrenalina uwolniona z zakończeń współczulnych lokalnie i adrenalina dostarczona z rdzenia nadnerczy przez krew wywierają w tkance tłuszczowej m.in. działanie lipolityczne, a w wątrobie m.in. działanie glikogenolityczne. Wspomagają więc omówiony wyżej mechanizm powodujący zwiększone uwalnianie glukozy z wątroby i oszczędzanie jej zużycia pozamózgowego.

Leave a Reply