Wydolność fizyczna kobiet
www.otwartestrefyaktywnosci.pl

postheadericon Wydolność fizyczna kobiet

Wydolność fizyczna (maksymalne pochłanianie tlenu przez organizm) kobiet prowadzących siedzący tryb życia jest o około 30 % mniejsza niż równie nieaktywnych ruchowo mężczyzn w tym samym wieku. Jest to wynikiem, przynajmniej częściowo, mniejszych rozmiarów układu krążenia – serca i układu naczyniowego – u kobiet, związanej z tym mniejszej objętości krwi i ogólnej ilości hemoglobiny. Pojemność tlenowa krwi jest nieco mniejsza – nieco mniejsza liczba krwinek czerwonych. Sprawność funkcji zaopatrzenia tlenowego jest więc u kobiet prowadzących siedzący tryb życia mniejsza niż u mężczyzn. Różnice w rozwoju mięśni są przyczyną mniejszej siły mięśniowej.

Niedawno stwierdzono, że biomechanika biegu nie wytrenowanych kobiet jest inna niż mężczyzn, gorsza z punktu widzenia kosztu energetycznego ruchu. Nie wiadomo, w jakim stopniu różnica ta zmniejsza się po treningu. Są to jednak różnice odzwierciedlające odmienności ogólnej budowy somatycznej i – zapewne – odzwierciedlają także różnice w trybie życia. O zdolnościach przystosowawczych organizmu mówią niewiele lub nie mówią nic. Zdolności te można ocenić analizując obraz zmian rozwijających się w organizmie pod wpływem powtarzanych obciążeń, np. pod wpływem treningu fizycznego. Od niedawna wiele ośrodków naukowych prowadzi takie badania, a zainteresowanie ich wynikiem rośnie.

Leave a Reply