Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Anglii

postheadericon Wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Anglii

Godne są też uwagi wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych w Anglii, które wskazywały na to, że w ciągu miesiąca po opuszczeniu szpitala po pierwszym zawale serca śmiertelność jest większa wśród ludzi, którzy zawodowo wykonywali lekką pracę, niż wśród ludzi, których praca była związana z umiarkowaną aktywnością fizyczną czy wśród ludzi, którzy wykonywali zawodowo pracę związaną z ciężkimi wysiłkami fizycznymi.

To, że większość badań tego rodzaju dotyczyła związku zapadalności na chorobę wieńcową z ciężkością pracy zawodowej, wynika z faktu łatwiejszej klasyfikacji ciężkości właśnie pracy zawodowej niż oceny aktywności ruchowej realizowanej w czasie wolnym od pracy.

Przytoczono wyżej tylko kilka przykładów badań epidemiologicznych i innych, przemawiających za tym, że ludzie, których praca zawodowa wymaga pewnej ilości wysiłków fizycznych, mniej są zagrożeni chorobą wieńcową i jej następstwami niż ludzie wykonujący pracę siedzącą. W świetle tych i sporej liczby jeszcze innych badań jest to sugestywna hipoteza, jednak – jak dotychczas – tylko hipoteza.

Nie zdołano dotychczas ostatecznie i bezspornie udowodnić, że właśnie poziom aktywności ruchowej jest odpowiedzialny za opisywane różnice. Bardzo wiele za tym przemawia. Co więcej – nowe badania rzucają światło na mechanizmy fizjologiczne, za pośrednictwem których taki „ochronny” wpływ może zachodzić. Nie wykluczono jednak możliwości wpływu innych czynników, takich jak wybór pracy siedzącej lub fizycznej w związku z predyspozycjami biologicznymi, jak różnice w rozmaitych nawykach życiowych, mało uchwytne, lecz ważne różnice w sposobie odżywiania się, podatność na stresy emocjonalne itd.

Leave a Reply