Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej
hologramy na legitymację studencką

postheadericon Wysiłek fizyczny w pracy zawodowej

O tym, czy praca jest ciężka, średnio ciężka czy lekka, decyduje przede wszystkim stosunek jej wymogów do możliwości wykonującego ją człowieka. Ściślej mówiąc: stosunek zapotrzebowania organizmu na tlen podczas tej pracy do maksymalnego pochłaniania tlenu przez organizm człowieka, o którego tu chodzi.

Nie ulega wątpliwości, że z zakładów przemysłowych w krajach rozwiniętych ekonomicznie eliminowana jest ciężka praca fizyczna w tradycyjnym rozumieniu jej ciężkości. Coraz mniej jest w pracy zawodowej wysiłków o bardzo dużym koszcie energetycznym, takich, jakie praktycznie dla każdego człowieka, nawet dysponującego bardzo wysoką wydolnością, są co najmniej ciężkie.

Nie jest to jednak w żadnym razie równoznaczne ze stopniowym usuwaniem w ogóle wysiłków fizycznych z pracy zawodowej. Wysiłki takie będzie zapewne wykonywać jeszcze przez dziesiątki lat, czy dłużej znaczna część ogólnej liczby ludzi zatrudnionych w przemyśle. Będą to jednak wysiłki o umiarkowanym tylko koszcie energetycznym. Na wielu stanowiskach pracy konieczne będzie wykonywanie „rzutów” ciężkiej pracy mięśniowej o wysokim wydatku energii, trwających jednak tylko kilka minut i powtarzających się rytmicznie lub nierytmicznie, wielokrotnie w ciągu dnia pracy. Dotyczy to zarówno pracy w przemyśle, jak i w sektorze usług coraz szerzej rozbudowywanym w krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego.

Zmienia się więc i będzie się zmieniać obciążenie fizyczne człowieka w ciągu dnia pracy. Zmieniać się będzie proporcja między liczbą ludzi zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki i administracji w miarę zwiększania się liczby ludzi wykonujących czynności techniczno-manipulacyjne lub pracę siedzącą.

Leave a Reply