Wysiłki fizyczne - granice przystosowania
leczenie kanałowe ceny

postheadericon Wysiłki fizyczne – granice przystosowania

Chodzi naturalnie o granice adaptacji fizjologicznej, a nie o fizyczne granice wykładników tej adaptacji związane z działaniem takich elementarnych czynników, jak siła ciążenia, opór tarcia, wytrzymałość mechaniczna układu kostno-stawowego i mięśni etc., etc. Nie ulega wątpliwości, że czynniki tej natury ograniczają zdolność wysiłkową człowieka.

Problem leży w doskonaleniu mechanizmów adaptacji wysiłkowej w ramach tych granic. Wydaje się uzasadnione traktowanie wydolności fizycznej jako wykładnika sprawności działania mechanizmów adaptacyjnych do pracy mięśniowej. Granicę adaptacji do wysiłku fizycznego (typu wytrzymałościowego) można wytyczyć maksymalnym obciążeniem wysiłkowym, jakiemu organizm może sprostać w warunkach równowagi czynnościowej.

Wszystkie czynniki, które zwiększają tę wielkość, poszerzają granicę adaptacji wysiłkowej. Do podstawowych czynników należy aktywność ruchowa lub trening. Znaczenie ma również dieta.

Jest sprawą dyskusyjną, jak wiele można zdziałać przez stosowanie tych czynników, w jakiej mierze granice adaptacji wysiłkowej są elastyczne, a w jakiej są zdeterminowane przez czynniki genetyczne.

W świetle aktualnej wiedzy o obrazie i mechanizmach adaptacji organizmu do wysiłków fizycznych można stwierdzić, że potencjalne granice adaptacji wynikowej zdeterminowane są genetycznie. Przemawiają za tym różne dane – m.in. wyniki badań wydolności fizycznej bliźniąt jednojajowych wychowujących się w różnych warunkach środowiskowych.

Leave a Reply