Wzrost enzymów w komórkach mięśniowych
http://tektoniczny.pl

postheadericon Wzrost enzymów w komórkach mięśniowych

Z punktu widzenia wzrostu zdolności mięśni do długotrwałej pracy niezwykle istotne są wywołane przez trening zmiany zawartości i aktywności enzymów mitochondrialnych w komórkach mięśniowych. Trening powoduje wzrost zawartości lub aktywności zwłaszcza tych enzymów, które związane są z procesami tlenowego metabolizmu węglowodanów i kwasów tłuszczowych. Stwierdzono większą ilość tych enzymów w przeliczeniu na gram białka komórkowego i na gram białka mitochondrialnego. Nie jest to więc prosty i uboczny skutek powiększenia ogólnej masy mięśniowej lub zwiększenia masy mitochondriów. Taki efekt świadczyłby tylko o stymulacji przez trening syntezy białek mięśniowych, w tym białek enzymatycznych, w proporcji takiej jak w nie trenowanych mięśniach. Okazuje się, że wpływ treningu fizycznego na mięśnie jest bardzo selektywny. Pod wpływem treningu zwiększa się w komórkach mięśniowych zawartość tylko tych enzymów, które mają szczególnie istotne znaczenie dla regulacji przemiany materii związanej z wysiłkiem fizycznym! Można dla przykładu wymienić kilka z tych enzymów, pamiętając, że są to tylko przykłady, zresztą szczególnie dobrze udokumentowane zarówno wynikami badań przeprowadzonych na zwierzętach, jak i badań próbek mięśni ochotników, pobranych przed treningiem i w różnych jego okresach. Stwierdzono więc, że trening fizyczny powoduje w komórkach mięśniowych wzrost ilości takich enzymów, jak:

– dehydrogenaza bursztynianowa,

– dehydrogenaza zredukowanego nukleotydu dwufosfopirydynowego,

– cytochrom C,

– reduktaza cytochromu C i in.

Wyposażenie enzymatyczne komórek mięśniowych

Wszystkie te enzymy wiążą się z procesami utleniania komórkowego i regeneracji adenozynotrójfosforanu (ATP) na drodze fosforylacji tlenowej. Zwiększają się także w wyniku treningu ilości tych enzymów, które współdziałają w systemie transportu wolnych kwasów tłuszczowych do mitochondriów i ich spalaniu w komórkach mięśniowych:

– syntetaza palmitylo-CoA,

– syntetaza palmitylo-CoA karnityny,

– palmitylotransferaza i in.

Zwiększenie ilości i aktywności tych enzymów uiatwia ostatecznie ten sam, jak wyżej, efekt – wytwarzanie ATP w mitochondriach dzięki procesom utleniania, dostarczającym energii do tego procesu.

Różnice w charakterystyce morfologicznej i w „wyposażeniu” enzymatycznym komórek mięśniowych u ludzi prowadzących siedzący tryb życia i u wytre- nowanych sportowców ilustrują tab. IV.7a, b, c.

Są to wszystko jedynie dość dowolnie wybrane przykłady. W rzeczywistości wpływ treningu fizycznego na syntezę i aktywność enzymów w mięśniach jest dużo rozleglejszy. Wzrasta np. aktywność heksokinazy, enzymu fosforylującego glukozę wchodzącą do komórek mięśniowych i przekształcającego ją w glukozo-6- -fosforan (G-6-P), aktywność syntetazy glikogenowej, od której zależy wydajność syntezy glikogenu np. w okresie powysiłkowym (w mięśniach wytrenowanych jest więcej glikogenu) itd.

Leave a Reply