Zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu
nawozy.pl/strefa-wiedzy/ekspert-radzi/wartosc-nawozow-naturalnych/

postheadericon Zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu

Znacznie zwiększa się wydalanie wapnia w moczu i zmniejsza jego wchłanianie z przewodu pokarmowego, dochodzi do odwapnienia układu kosmego. Interesujące jest, że zmiana ta ma charakter ogólno- ustrojowy i nie ogranicza się do tych kości – kończyn – które są mniej obciążone w warunkach hipokinezji (zależność kalcyfikacji kości od wywieranego na nie ucisku jest znana). Tak np. stwierdzano u szczurów w warunkach hipokinezji odwapnienie nie tylko np. kości udowych, ale równie kości ogona, a nawet… zębów.

W mięśniach rozwijają się zmiany, które można by nazwać zmianami „przeciwnymi” do tych, jakie wywołuje trening fizyczny. Bardzo interesujące są zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej organizmu – już po kilku dniach hipokinezji zwiększa się diureza i wzrasta ilość wypijanej wody (rys. IV. 46). Bilans wodny organizmu może kształtować się różnie w różnych fazach ograniczenia aktywności ruchowej organizmu. W pewnych jej okresach może dochodzić do odwodnienia ustroju. W rozdziale IX opisano podobne zmiany w organizmie człowieka – stwierdzono je u kosmonautów przebywających w stanie nieważkości. Pozostaje otwarte ciekawe zagadnienie, jaki udział w wywoływaniu tych zmian ma pozostawanie w stanie nieważkości, a jaki udział przypada na ograniczenie aktywności ruchowej. Nie jest też jasny mechanizm powstawania tych zmian. Jak wynika z badań wykonanych w Zakładzie autora, ograniczenie aktywności ruchowej wywołuje u zwierząt doświadczalnych wzrost aktywności nadnerczy. Zarówno glikokortykoidy, hormony wydzielane przez korę nadnerczy, jak i adrenalina, wydzielana przez rdzeniową część tego gruczołu dokrewnego hamują wpływ hormonu antydiuretycz- nego na poziomie nerek. Naturalnie musi to powodować zwiększenie diurezy. Być może i u człowieka podobny mechanizm współdziała w zwiększeniu diurezy w warunkach przestrzeni kosmicznej. Z kolei diureza, skojarzona z zahamowaniem mechanizmu pragnienia, prowadzi do odwodnienia ustroju – zmiany zagrażającej sprawności fizycznej i zmniejszającej odporność organizmu kosmonauty na różnego rodzaju obciążenia.

Leave a Reply