Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego
http://www.byleco.info/detail.php?linkid=11395

postheadericon Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

Z innych zmian wywoływanych przez ograniczenie aktywności ruchowej u człowieka wspomnieć należy o zaburzeniach gospodarki wapniowej organizmu, manifestujących się utratą wapnia przez nerki, odwapnieniem układu kostnego (zmniejszeniem jego oporności mechanicznej), skłonnością do kamicy nerkowej itd.

Zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego cechuje upośledzenie perystal- tyki jelit, skłonność do zaparć i in. Występują zmiany neuro-psychiczne, upośledzenie termoregulacji i wiele innych.

Lekarze od dawna zwracali uwagę na różne zaburzenia w sferze psychicznej u ludzi, u których z powodu różnych chorób i urazów konieczne było długotrwałe ograniczenie ruchów. U pacjentów unieruchomionych z przyczyn ortopedycznych stwierdzono występowanie halucynacji, wybujałych reakcji emocjonalnych, zakłócenia w tzw. czuciu głębokim, spowolnienie aktywności intelektualnej i in. Podobne zaburzenia opisywano u pacjentów z chorobą Heinego-Medina, unieruchomionych przez dłuższy czas w respiratorach typu „żelazne płuca”. Zwracano nieraz uwagę, że objawy te występowały szczególnie często podczas spokojnych, cichych wieczorów. Trudno było jednak ocenić, w jakim stopniu były one przejawem podstawowej choroby, a w jakim stopniu przyczyniało się do ich rozwoju ograniczenie aktywności ruchowej.

W celu wyjaśnienia, czy drastyczne ograniczenie aktywności ruchowej u zdrowego człowieka może spowodować zakłócenie czynności neuro-psychicznych, od pewnego czasu prowadzone są w różnych ośrodkach badania na ochotnikach.

Leave a Reply