Zagadnienie dostatecznej zdolności wysiłkowej

postheadericon Zagadnienie dostatecznej zdolności wysiłkowej

Zagadnienie dostatecznej zdolności wysiłkowej, jako istotnego czynnika stosunku człowiek-maszyna, pozostaje więc aktualne w takich sytuacjach. Nie zmienia to faktu ciągłego zwiększania się liczby stanowisk pracy „siedzącej”. Również czynności techniczno-manipulacyjne, biurowe itp. ulegają coraz większej automatyzacji. Jest to w pełni zrozumiałe tam, gdzie efektem staje się rzeczywista poprawa wydajności pracy. Coraz szerzej wkracza w prywatne życie mechanizacja i automatyzacja różnych czynności domowych. Nieraz jej hasłem jest zwiększenie czasu przeznaczonego na rekreację, rozwój indywidualnych zainteresowań itp. To hasło jest zrozumiałe. Jeżeli przynosi efekt, jaki głosi – włączając w to kompensację niedostatku ruchu – odpowiada biologicznym potrzebom człowieka. Sytuacja zmienia się, gdy czas wolny okazuje się tylko przedłużeniem bezczynności i nie staje się okazją do wyrównania niedostatków, jakie niesie pierwsza część dnia.

Problem ten coraz ostrzej dostrzegają fizjolodzy i lekarze w wielu krajach. W różnych miastach, na wielkich międzynarodowych lotniskach, można często dostrzec ogłoszenia rozmaitych firm zapewniających, że „elektryczność zrobi za ciebie wszystko”, i zachęcających do zakupu odpowiedniego sprzętu biurowego, domowego i in. Elektryczność zapewne może „zrobić wszystko”, tylko po co? Niepokój o skutki coraz częstszej, w gruncie rzeczy nieświadomej, a narzucanej przez presję mody, ucieczki człowieka od wykorzystywania mechanizmów fizjologicznych własnego organizmu, „własnych rąk” do zaspokajania różnych potrzeb codziennego życia zaczyna budzić niepokój. O jego podstawach była mowa w tym rozdziale. Innym aspektem zagadnienia jest coraz częstsze tracenie satysfakcji z efektów pracy „własnych rąk”, coraz rzadziej używanych i coraz mniej umiejących. Ale to nie należy już do fizjologicznych problemów adaptacji.

Leave a Reply