Zahamowanie wydzielania adrenaliny

postheadericon Zahamowanie wydzielania adrenaliny

Tak więc, zwiększenie podczas wysiłku stężenia estrogenów ułatwiałoby lipo- lizę i uruchamianie zapasów tłuszczowych poprzez wpływ na wydzielanie hormonu wzrostu, który takie działanie wywiera w tkance tłuszczowej.

Natomiast zahamowanie wydzielania adrenaliny redukowałoby tempo rozpadu glikogenu (glikogenolizy) w mięśniach. Odpowiadałoby to opisanemu obrazowi przemian energetycznych podczas pracy mięśniowej u kobiet.

Są to jednak w tej chwili jeszcze tylko hipotezy. Reasumując, można stwierdzić, że brak jest podstaw do przypuszczenia, iż organizm kobiety ma mniejszą zdolność przystosowywania się do takich obciążeń, jak wysiłki fizyczne, niedotlenienie wysokościowe czy obciążenie termiczne, niż organizm mężczyzny. Nie znaczy to, że – biorąc pod uwagę różny „stan wyjściowy” – ostateczny efekt adaptacji jest taki sam. Wyjaśnienie tej kwestii wymaga dalszych badań. Wydaje się ponadto, że organizm kobiety „preferuje” wysiłki fizyczne o umiarkowanej intensywności, nawet długotrwałe, natomiast gorzej przystosowuje się do wysiłków typu „siłowego”, choć i do takich wysiłków adaptacja występuje. Możliwości przystosowania do wpływów klimatycznych (gorąco) i wysokości są co najmniej takie same jak mężczyzn.

Wspomniano we wstępie, że bodźcem do badań nad zróżnicowaniem płciowym adaptacji wysiłkowej były m.in. dyskusje dotyczące zasadności dopuszczania kobiet do biegów maratońskich. W roku 1980 amerykańskie stowarzyszenie medycyny sportowej wydało oficjalne oświadczenie stwierdzające, że nie widzi przeszkód natury fizjologicznej i lekarskiej w udziale kobiet w biegach maratońskich, i przytoczyło argumenty uzasadniające to stanowisko. Jedyną właściwie American College of Sports Medicine: Opinion Statement on the Participation of the Female Athletes in Long-Distance Running, Washington 1980. nadal otwartą sprawą jest wpływ obciążenia organizmu kobiety wielkimi wysiłkami fizycznymi i związanym z nimi często „stresem” emocjonalnym na cykl owulacyjny. Wpływ taki nie ulega wątpliwości. Jest on natomiast nieznaczny u kobiet, które przebyły jedną lub kilka ciąż. Potrzebne jest dokładniejsze rozpatrzenie go w aspekcie zdrowotnym. Warto tu przytoczyć wyniki badaczy szwedzkich – 28 młodych pływaczek uprawiających bardzo intensywny trening przez 2,5 roku było w 10 lat po przerwaniu treningu całkowicie zdrowych i normalnych pod każdym względem, włączając w to ciąże i porody. Interesujące jest też, że w różnych okresach cyklu zmienia się zdolność do różnych wysiłków fizycznych (wpływy hormonalne?).

Badania dotyczące zależności zdolności przystosowawczych organizmu człowieka od płci są niezmiernie cenne dla lepszego zrozumienia kształtowania się mechanizmów adaptacji fizjologicznej w toku filogenezy. Są one ze zrozumiałych względów również ważne praktycznie. Zajmując własne stanowisko w stosunku do tego ostatniego aspektu zagadnienia, autor może oprzeć się na mądrym zdaniu

Leave a Reply